Úvod Aktuality Nový spôsob pochovávania v Piešťanoch

Nový spôsob pochovávania v Piešťanoch

REKLAMA

Uloženie spopolnených ľudských pozostatkov na vsypovej lúčke aj odpustenie platby za niektoré hrobové miesta. Tieto a ďalšie zmeny schválili poslanci na mestskom zastupiteľstve 27 포켓몬스터 오메가루비 다운로드. augusta 2020.

V meste Piešťany sa zavádza nový spôsob pochovávania, kedy bude možnosť vsypať spopolnené ľudské pozostatky do vyhĺbenej anonymnej jamky na vsypovej lúčke na pohrebisku node.js 이미지 다운로드. Vsypová lúčka je vyhradené pietne miesto v urnovom háji, ktoré slúži na ukladanie spopolnených ľudských pozostatkov do anonymných jamiek ShowAppStore. Na trávnatú plochu vsypovej lúčky bude z dôvodu zachovania piety zákaz vstupu. Zapaľovať sviečky, kahance a ukladať kvety bude možné iba na vyhradené miesto na okraji lúčky 유튜브 프리 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021

Ďalšou zmenou je, že už zavedený zákaz jazdy na pohrebiskách na bicykloch sa rozšíril o zákaz jazdy na kolobežkách, kolieskových korčuliach a iných športových dopravných prostriedkoch 제이 쿼리 다운로드. K tomuto nariadeniu sa pristúpilo z dôvodu, že na cintorínoch dochádzalo k častým stretom cyklistov s pešími návštevníkmi a častokrát aj s účastníkmi pohrebného sprievodu.

Hrobové miesta zaradené do evidencie pamätihodností mesta Piešťany a vojnové hroby budú oslobodené od platenia nájomného. Do zoznamu týchto hrobov sa doplnil i hrob Ferdinanda Goldsteina, ktorý sa nachádza v židovskej časti cintorína na Bratislavskej ceste a za Národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1963. V súčasnej dobe je v zozname hrobových miest zaradených medzi pamätihodnosti mesta Piešťany, pätnásť hrobov. Okrem iných, aj hrob rodiny Winterovcov, alebo hrob Alexandra Šindelára, bývalého starostu mesta Piešťany.

V týchto dňoch sú viaceré hroby označené nálepkou, ktorá vyzýva nájomcov hrobových miest, prípadne pozostalých, aby sa skontaktovali s prevádzkovateľom pohrebiska. Je potrebné overiť uzatvorenie nájomnej zmluvy k príslušnému hrobovému miestu i úhradu za jeho užívanie.

Spomínané zmeny vyplynuli z novely zákona o pohrebníctve alebo ich priniesol čas a snaha prevádzkovateľa piešťanských pohrebísk o skvalitnenie ponúkaných služieb. Nemožno tiež zabúdať na pietny charakter pohrebiska a dôstojné správanie sa na jeho území.

Zdroj: piestany.sk

REKLAMA