Úvod Aktuality Noví vedúci oddelení na úrade sú už známi

Noví vedúci oddelení na úrade sú už známi

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Noví vedúci oddelení Mestského úradu, ktorí budú poverení riadením do vyhlásenia výberového konania sú už známi. Informoval o tom primátor v liste poslancov minulý piatok 11 your iTunes computer. septembra, kde tiež uviedol že podrobnejšie informácie dostanú volení zástupcovia verejnosti na rokovaní 1. októbra.

primátor mesta_resize„Hlavnou zmenou v organizačnej štruktúre účinnej od 1.9.2015 je zrušenie trojstupňového riadenia a zavedenie dvojstupňového riadenia pod vedením prednostky MsÚ Morningstar. Zrušilo sa 14 vedúcich pozícií referátov a 4 vedúce pozície odborov. Namiesto toho bolo vytvorených 6 nových oddelení a teda 6 vedúcich pozícií English egg download. Novovytvorené oddelenia riadia na základe poverenia súčasní zamestnanci MsÚ do doby, kým budú ukončené výberové konania na tieto pozície, najdlhšie však na 6 mesiacov,“ uvádza v liste Miloš Tamajka resume form.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Novými oddeleniami MsÚ s poverenými vedúcimi a v zátvorke uvedenými druhmi poskytovaných služieb, sú:

  • Oddelenie IT a majetkových služieb, poverený vedúci Ing 제브라 폰트 다운로드. Peter Mihalik (IT, Majetkové služby a VO, Služby prevádzky a údržby, služby podnikateľom),
  • Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, poverený vedúci pán Ivan Pauer (Stavebné služby a doprava, Výkon ŠFRB, Životné prostredie, Projektové služby, Zberné stredisko),
  • Oddelenie sociálnych a školských služieb, poverená vedúca PhDr tbs 다운로드. Ema Žáčková (Sociálne služby, Školstvo, kultúra a šport, Zariadenia sociálnych služieb),
  • Oddelenie právnych a klientskych služieb, poverená vedúca JUDr HighWorks Messenger pc. Lívia Damboráková (Právne služby, Klientske centrum, Organizačné služby, Súpisné čísla, int. predpisy, Evidencia obyvateľov, Matričný úrad, Ostatné klientske služby, Podateľňa, Archív),
  • Oddelenie finančných služieb, poverená vedúca prednostka MsÚ Ing 오인용 목창 다운로드. Dáša Reháková (Príprava, kontrola finančných podkladov a finančný manažment, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Fakturácia, Pokladňa),
  • Oddelenie personálnych služieb, poverená vedúca Ing 정부 로고 다운로드. Viera Mičurová (Mzdy a personalistika).

Taktiež sa zrušila Kancelária prednostky MsÚ a Kancelária primátora a vytvorila sa spoločná Kancelária vedenia mesta, ktorej riaditeľkou sa stala Ing 윈도우7 기본게임 다운로드. Ľudmila Kiššová.

Zdroj: List primátora poslancom z 11.9.2015, foto: L. Turňa

Čítajte tiež: Zamestnanci mesta sedia doma a poberajú plat, poslanci sa obávajú aj dopadu na rozpočet

REKLAMA