Úvod Aktuality Niektorí Piešťanci v roku 2021 ušetria na teple a teplej vode

Niektorí Piešťanci v roku 2021 ušetria na teple a teplej vode

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Hospodárna prevádzka kotolní a distribučnej siete, ale aj optimalizácia nákupu energií. To sú kroky, vďaka ktorým môže Bytový podnik Piešťany znížiť variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti 21,86 % Froome2.

Obyvatelia kúpeľného mesta, ktorým dodáva teplo a teplú vodu Bytový podnik Piešťany, môžu vďaka zníženiu variabeilnej zložky ceny ušetriť počas nasledujúceho roka desiatky eur 즐거운 인생 다운로드. Informovala o tom piešťanská radnica.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Dôvodom zníženia variabilnej zložky ceny tepla je dlhodobý cieľ Bytového podniku Piešťany, s.r.o 또 오해영 2회 다운로드. na znižovanie spotreby zemného plynu a elektrickej energie prostredníctvom hospodárnej prevádzky kotolní a distribučnej siete, ako aj optimalizovanie nákupu primárnych energií,“ oznámila spoločnosť s tým, že od 1 에버레스트 다운로드. januára 2021 bude fakturovať cenu tepla nasledovne 0,0361 €/kWh (variabilnú zložku ceny tepla), 174,0055 €/kW (fixná složka ceny tepla).

Variabilná zložka ceny tepla bude v roku 2021 znížená oproti cene určenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo sumy 0,0462 €/kWh na sumu 0,0361 €/kWh, čo predstavuje zníženie o 21,86 % 퀵타임 플레이어 다운로드.

Zakladateľom a jediným spoločníkom v Bytovom podniku Piešťany je mestská samospráva. Zníženie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla od 1. januára 2021 bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Bytového podniku Piešťany, s.r.o., ktoré sa konalo 25. novembra.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk Foto: Bytový podnik Piešťany

REKLAMA