Úvod Aktuality Nebezpečenstvo vzniku požiarov rastie, okrem materiálnych škôd hrozia pokuty

Nebezpečenstvo vzniku požiarov rastie, okrem materiálnych škôd hrozia pokuty

REKLAMA

Niekoľko dní pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu 생일축하곡 다운로드. Počas neho platia viaceré obmedzenia, zakázané je napríklad fajčenie a odhadzovanie horiacich či tlejúcich predmetov, vypaľovanie porastov a používanie otvoreného ohňa, za porušenie zákazu hrozia pokuty do výšky 16 596 eur 클래식 피아노 다운로드.

Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur Download the 2018 Excel Household.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä:

-fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
-spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme Download the dictionary.

Pravidelne aktualizovanú informáciu s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v jednotlivých okresoch nájdete na stránkach Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky Fine Pang Fang.

-lt/Zdroj: Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky/Foto: archív-

REKLAMA