Úvod Aktuality Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách pripadá tento rok na piatok 25. novembra. Podľa Deklarácie OSN sa za násilie páchané na ženách považuje „akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzenia slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote“ 왕후 심청 다운로드.

Za násilie považujeme, ak je človeku ubližované akoukoľvek formou či už fyzicky, psychicky alebo sexuálne, ak niekto núti iného robiť to, čo nechce alebo ak mu zakazuje robiť to, čo chce a svojim prejavom v človeku vyvoláva strach old game. Je to zásah do ľudskej dôstojnosti a postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách sa konala kampaň zameraná na problematiku násilia na ženách s cieľom zvyšovať informovanosť a právne vedomie v tejto oblasti 강철의 연금술사 브라더후드 다운로드. V priebehu celého týždňa vykonali policajtky zaradené na úseku prevencie kriminality v rámci KR PZ Trnava sériu prednášok a aktivít súvisiacich s touto témou 혼인신고 양식 다운로드. Ženám vysvetlili, že násilie sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, väčšinou sa odohráva skryte a obete majú strach o ňom rozprávať php compression. Nezriedka sa upokojujú tým, že to, čo sa im deje, je v poriadku. Násilník zvykne svoju obeť izolovať od priateľov, rodiny a okolitého prostredia large iPhone attachments.

Počas kampane dostali stovky žien návod, ako rozpoznať násilie, ako a kde môžu podať trestné oznámenie. Jedným z postupov, ktoré môže polícia využiť je aj vykázanie násilníka zo spoločného obydlia pdf 소설 다운로드. Ženy, ktoré zažívajú násilie môžu využiť bezplatnú non-stop linku 0800 212 212, v prípade ak sa ocitnú v tiesni, odporúčame volať policajnú linku 158 medical certificate.

-TS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave/Foto: ilustračné, archív-

REKLAMA