Úvod Aktuality Na Sĺňave sa objavili chavkoše

Na Sĺňave sa objavili chavkoše

REKLAMA
OLANO Volby 2020

Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) sa volá chránený druh vodného vtáka, ktorého populácia na Slovensku tvorí len do 400 párov. Na Sĺňave zachytil krátke stretnutie s týmto plachým vtákom fotograf a milovník prírody Branislav Jakubec. Chavkoše sa väčšinou vyskytujú v Podunajskej nížine.

„Ani som netušil, že je to až tak vzácny a málo sa vyskytujúci druh vtáctva u nás, ja som dokonca objavil dvoch. Najskôr som si myslel, že to je malá volavka, ktorých hniezdi v Piešťanoch a okolí hodne, no po upozornení priateľov a preštudovaní literatúry som sa dozvedel, že to je práve chavkoš nočný,“ uviedol B. Jakubec.

REKLAMA
Participativny rozpocet 1

Podľa zdrojov na stránkach ochranárov je Chavkoš nočný stredne veľký volavkovitý vták s kratším zobákom. Nie je prísne nočným vtákom, ako to naznačuje jeho názov vo viacerých jazykoch. Je často aktívny aj cez deň, hlučný v hniezdnych kolóniách. Počas letu sa ozýva silným jednoslabičným hlasom pripomínajúcim hlas žaby. Vtáky nocujú spolu vo veľkých skupinách na stromoch. Hniezdi v močiaroch a rybníkoch s bohatou vegetáciou, s kríkmi a so stromami. Kŕmi sa aj na pasienkoch, kanáloch a vodných nádržiach. Európska populácia zimuje v Afrike.

11206107_10200640459371044_6852811859711849517_nChavkoš nočný je rozšírený hniezdič v strednej a južnej Európe. Za posledné desaťročia jeho populácia mierne klesla. Dnes má európska populácia mierne kolísavý charakter. Celkový počet hniezdiacich párov v Európe je asi 87 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko a Francúzsko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia D.

V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 100-400. Hniezdne kolónie chavkoša sa vyskytujú na Podunajskej nížine a na oboch projektových územiach. Stav ochrany na týchto miestach je priaznivý . V CHVÚ Senné hniezdi 70-130 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 250-400 párov. (www.life-senne.sk)

Hlavnými faktormi, ktoré zredukovali počet kolónií a celkovú veľkosť populácie chavkoša nočného v projektovom území bolo zničenie mŕtvych ramien a podobných mokradí a zmenený vodný režim. Ďalším negatívnym faktorom je nedostatok potravy. Počas 20. storočia tu boli aj ďalšie a populácia bola výrazne vyššia. Chavkoš nočný sa zdá byť extrémne citlivý na pokles vodnej hladiny. Ochrana chavkoša nočného by mala pozostávať z obnovy vyschnutých riečnych ramien, zlepšenia potravnej ponuky (najmä ryby) a udržiavania pokoja v hniezdnych kolóniách. (www.broz.sk)

„Chavkoš nočný/ Bučiak nočný – Nycticorax nycticorax – prvé exempláre sme zaregistrovali na Sĺňave v sedemdesiatych rokoch. Objavujú sa počas migrácie koncom marca a v posledných rokoch sa zdržiavajú na Výsadbe a v ochrannom pásme Sĺňavy aj v hniezdnej dobe. Je to ďalší príklad, že tento pomerne plachý vták, dokáže existovať aj v blízkosti ľudí, viď kolokruh Sĺňava. Jeho názov prezrádza, že žije prevažne nočným životom, pravdepodobne aby sa vyhol potravnej konkurencií väčších volavkovitých vtákov. V tomto roku sme mohli pozorovať na Sĺňave 10-15 kusové kŕdle, ktorých hlasový prejav pripomína kvákanie žiab,“ uvádza ornitológ Erich Kubica.

-inf-, foto a video: B. Jakubec

 

REKLAMA