Úvod Aktuality Letisko si chce zobrať úver na vyplatenie nesplatených pôžičiek. Sú k tomu...

Letisko si chce zobrať úver na vyplatenie nesplatených pôžičiek. Sú k tomu výhrady

REKLAMA

Letisko Piešťany je stále v ťažkej situácii. Minulé vedenie na ňom zanechalo miliónové dlhy, nové sa chystá podpísať úverovú zmluvu na 800-tisíc eur s komerčnou bankou, ktorej má ručiť majetkom v účtovnej hodnote takmer dva milióny ghost32. Situácia okolo je však poriadne zamotaná a nie všetci v novom predstavenstve, sa s týmto postupom stotožňujú. Výhrady má aj dozorná rada, ktorá ale napokon plán zobrať si úver schválila s pripomienkami movie inception.

Väčšina z úveru, má putovať na vyplatenie minulých pôžičiek od súkromných osôb a firiem drama good guy. Podľa informácií, ktoré odzneli na rokovaní piešťanského MsZ pred pár týždňami, Letisko čelilo opäť exekučným nárokom. Nie je však jasné, či pre nesplatené pôžičky, alebo pre nevyplatené odmeny bývalým členom orgánov spoločnosti Flash download. Otázky týkajúce sa tejto problematiky sme adresovali predsedníčke predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany Anne Miernej začiatkom augusta, zatiaľ na ne neodpovedala orange for oracle 6.0 다운로드. Zareagovala iba na otázku ohľadom plánovaného úveru od komerčnej banky: „Letisko a.s. Piešťany má pôžičky od súkromných osôb a firiem (Sopko, Floriš, ŽOS, Krištofík), o tejto skutočnosti sme informovali zastupiteľstvá Trnavského samosprávneho kraja i Mesta Piešťany na ich zasadnutiach vo februári 2018, pán župan a ja 포미닛 싫어 다운로드. Predstavenstvo dostalo úlohu prefinancovať ich komerčnou bankovou inštitúciou. Podarilo sa mi vybaviť úver v Slovenskej sporiteľni, ktorý je ručený pozemkami letiska Kara Honey Download. Podmienky úveru sú výhodnejšie ako sú terajšie pôžičky. Toto ručenie je štandardné, bolo rovnaké pri pôžičkách v minulosti s Prima Bankou Man Running the Chart. Úver bude letisko splácať až v polovici roku 2019. To znamená, že vymeníme iba poskytovateľa pôžičky.“

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Letisko má ručiť banke pri plánovanom úvere pozemkami vo výmere viac ako 80-tisíc metrov štvorcových, ale aj výrobnou halou respektíve hangárom, či vybavovacou halou a administratívnou časťou budovy, ktorých komerčná hodnota je násobne vyššia ako deklarovaná účtovná hodnota Justice League. „Na základe vedomostí a informácií, ktoré mám, som presvedčený o tom, že keď si letisko vezme úver na štyri pozemky so záporným ročným hospodárskym výsledkom, hrozí potreba zobrať si ďalší úver wix image. Na ten bude musieť letisko založiť ďalšie pozemky. Ani v jednom prípade letisko nedeklaruje nejaký plán, ako bude úvery splácať. Táto úvaha ma vedie presvedčeniu, že ide o skrytý predaj letiska Piešťany,“ myslí si Otakar Mikyska, člen predstavenstva spoločnosti, ktorého nominovalo Mesto Piešťany.

Výhrady má aj dozorná rada, tá však napokon dala s podmienkami súhlas na zobratie úveru. „Riešenie problému dlhovej služby prijatím ďalšieho úveru je len prekrývaním rozpínajúcej sa diery vždy väčšou záplatou. Napriek tom, že úroveň zabezpečenia ponúkaného úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. je menej výhodná ako tomu bolo pri doterajších pôžičkách, dozorná rada vydala súhlas na zriadenie záložných práv k pozemkom letiska z troch dôvodov. Považujeme za absolútne správne, aby Letisko Piešťany, a.s. malo riešené svoje úverové záväzky u spoločnosti, ktorá je zriadená na podnikanie v oblasti úverových produktov a kontrolovaná Národnou banku Slovenska. Výhodou úveru od SLSP sú nižšie úroky a odložené splátkovanie istiny. Predsedníčka predstavenstva prisľúbila, že predloží na rokovanie najbližšej dozornej rady Strategický plán rozvoja pre letisko Piešťany vypracovaný renomovanou odbornou organizáciou v oblasti civilnej leteckej dopravy, nakoľko aktuálny podnikateľský plán počíta s ďalším prehĺbením straty letiskovej spoločnosti,“ vysvetľuje predseda dozornej rady Rastislav Mráz.

Dôležitým v celom plánovanom procese bude postoj Mesta Piešťany. To má momentálne záložné právo na pozemky letiska, pre nezaplatené dane. Podľa Pavla Vermeša, vedúceho právneho oddelenia Mestského úradu v Piešťanoch, sa vďaka tomu podarilo udržať majetok Letiska Piešťany a nedošlo k jeho „rozobratiu“. Rovnako nesúhlasí s novým úverom a rozsahom ručenia. „Na riešenie problémov, ktoré spoločnosti Letisko Piešťany spôsobilo bývalé vedenie spoločnosti a kraja, je potrebné konečne naplniť uznesenie valného zhromaždenia letiskovej spoločnosti z jesene 2017. To hovorí o úlohe konsolidácie a reštrukturalizácie v zmysle zákona. Ak by došlo k reštrukturalizácii, v jej procese by bolo letisko chránené voči všetkým exekúciám a nemuselo by si riešiť splatenie pôžičiek ďalšími pôžičkami,“ hovorí P. Vermeš.

-th-

REKLAMA