Úvod Aktuality Krajinský most si má zhotoviteľ prebrať o pár dní

Krajinský most si má zhotoviteľ prebrať o pár dní

REKLAMA

Zmluva na rekonštrukciu Krajinského mosta medzi Trnavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Swietelsky – Slovakia je podpísaná už takmer dva mesiace exchange 2013 다운로드. Realizátor rekonštrukcia by mal začať podľa nej s prácami do piatich dní od prebratia staveniska. To si však zatiaľ neprebral. Udiať sa tak má v najbližších dňoch GameBoy Color.

Rekonštrukcia má pozostávať z komplexnej sanácie spodnej stavby a časti nosnej konštrukcie 터보 다시 mp3 다운로드. V rámci rekonštrukcie spodnej stavby mosta sa reprofilujú časti mostovky v hlavnom mostnom poli, spodnej strany mostovky medzi krajnými pozdlžnikmi, oblúky nosnej konštrukcie vo vedľajších poliach, piliere a krajné podpery hlavného mostného poľa 크롬 바이러스 다운로드. Poškodenia väčšieho rozsahu sa dobetónujú, trhliny a praskliny sa zainjektujú. Drenážou sa odvodnia zásypy v krajných oporách.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V rámci prvej etapy rekonštrukcie cesty II/499 z Integrovaného regionálneho operačného programu sa má okrem mosta rekonštruovať  aj cesta popod Červenú vežu po križovatku s cestou II/504 v obci Banka free ringtones for the iPhone. Dĺžka úseku je 750,64 m. Cena rekonštrukcie mosta a cesty je takmer dva milióny eur. 

Zmluva medzi krajom a dodávateľom nadobudla účinnosť koncom júna nodejs images. Podľa nej sa má začať s prácami do piatich dní od odovzdania staveniska a realizátor by ich mal stihnúť za 5 mesiacov. Stavenisko zatiaľ nebolo odovzdané lg v10 다운로드. „Krajinský most bude firme, ktorá realizuje jeho rekonštrukciu, odovzdaný 28. augusta 2019. Po odovzdaní staveniska bude môcť rekonštrukcia začať,“ informoval Miroslav Knap, riaditeľa Odboru stratégií a projektov TTSK Download the baseball game.

Spoločnosť Swietelsky – Slovakia už v tomto čase v Piešťanoch realizuje rekonštrukciu Kolonádového mosta i schodov pred Domom umenia New Roll.

-th- Ilustr. foto: Miroslav Petráš, Matúš Ficel

REKLAMA