Connect with us

Aktuality

Drevo a umenie dotvoria piešťanské Lido

Published

on

Reklama
Reklama

Populárny workshop sa už po štvrtýkrát otvára mladým adeptom architektúry a dizajnu. Spoločné dielo vznikne na novom mieste – piešťanskom Lide. Ostrov na piešťanskom úseku Váhu, bude novým miestom konania Workshopu 1:1, určeného študentom architektúry, dizajnu a príbuzných odborov. V dňoch 18. – 29. júla budú jeho účastníci pod vedením skúsených zahraničných lektorov pracovať na nevšedných objektoch, vytvorených „na mieru“ prostredia. Výsledky ich desaťdňového snaženia budú verejnosti prezentované počas festivalu Lidožúr dňa 29. 07. 2016.

výsledok workshopu jedna k jednej 2014 (3)Hlavným cieľom Workshopu 1:1 je vytrhnúť študentov zo stereotypnej práce na ateliérových zadaniach a ponúknuť im iný formát vzdelávania, učenie sa praxou, priamym podieľaním sa na vzniku reálneho projektu v mierke jedna k jednej. Študenti z domácich i zahraničných škôl, pod vedením lektorov Tobiasa Foged Permina (Dánsko) a Ransu Heleniusa (Fínsko) budú pracovať na nevšedných a umelecky hodnotných dielach, otvorených širokým možnostiam použitia a interpretácií návštevníkom ostrova Lido. Súčasťou workshopu budú verejné prednášky a prezentácie lektorov, pozvaných kritikov i účastníkov workshopu v komunitnom centre Žiwell.

výsledok workshopu jedna k jednej 2014 (2)
Sami účastníci workshopu zažijú zhustený proces navrhovania a následnej výstavby objektu. Osvoja si nové zručnosti súvisiace so stavebnou činnosťou, tímovú prácu, ale aj konkrétne metódy navrhovania ovplyvnené lídrami jednotlivých tímov. Proces učenia tu prebieha rovnocennou spoluprácou a priamou aplikáciou teoretických poznatkov do praktických skúsenosti.
Pre Piešťany bude Workshop 1:1 príležitosťou na uvažovanie o rozvoji územia Vážskeho ostrova, ktorý sa tiahne z centra mesta ďaleko na sever, čo vytvára vynikajúce predpoklady pre prepájanie miest pozdĺž Váhu. Podujatie má ambíciu byť pozitívnym príkladom postupných zmien, ktorých ďalším krokom je synchronizácia všetkých s miestom spojených aktérov, zastrešená profesionálne vypracovanou víziou a uvažovaním o Lide ako o urbánnom priestore, nie ako vodohospodárskom diele. Workshop chce nadviazať na aktivity občianskych združení, ktoré sa o priestor Lida starajú v snahe pretaviť danosti tohto jedinečného územia do podnetného priestoru, ktoré by mohlo slúžiť ako nová rekreačná zóna mesta.

výsledok workshopu jedna k jednej 2014
4. ročník Workshopu 1:1 organizuje o.z. WOVEN v spolupráci s o.z. Centrum Architektúry.
Projekt finančne podporila Nadácia Tatrabanky. Projekt ďalej podporujú: Komunitné centrum Žiwell, Dom umenia Piešťany.
o.z. WOVEN vzniklo v roku 2014 transformáciou neformálneho zoskupenia štyroch architektiek z Katedry architektonickej tvorby na VŠVU. Od začiatku si kladú za cieľ nielen tvoriť, ale najmä vzdelávať mladých architektov a dizajnérov. To sa im darí aj vďaka Workshopu 1:1, ktorý úspešne funguje od r. 2013.

Reklama

Organizátor o.z. Centrum architektúry sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti o architektúre, urbanizme a dizajne. Počas svojej doterajšej činnosti usporiadalo viacero výstav (Piešťanské nakúkanie, Hot Modern, obe v Elektrárni Pieštany), konferenciu (Vízie pre Piešťany) a sériu komentovaných prehliadok ArchitekTÚRA.

výsledok workshopu jedna k jednej 2015účastníci workshopu jedna k jednej 2015

TS

Populárne články