Úvod Aktuality Dnes začína zápis do materských škôl

Dnes začína zápis do materských škôl

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ak máte dieťa, ktoré by ste radi zapísali do niektorej z materských škôl v Piešťanoch, teraz je ten čas. Zápis pre školský rok 2019/2020 začína 24 noise meter app. a končí 26. apríla. Vo všetkých materských školách sa uskutoční v čase od 10:00 h do 16:30 h.

Deti môžete zapísať v ktorejkoľvek materskej škole vrátane elokovaných pracovísk mmd 다운로드. Výnimkou je len elokované pracovisko MŠ Valová na Považskej ulici, ktoré je aktuálne zavreté. Zápis na Považskú sa uskutoční na Valovej ulici Watman download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Podmienky prijatia detí budú zverejnené na jednotlivých materských školách, keďže ich okrem zriaďovateľa určuje riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy Download the document viewer.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti z dodatočne odloženou školskou dochádzkou Download Acronis True Image 2018.

Prihlášku do MŠ nájdete na tomto lg전자 펌웨어 다운로드. (otvorí sa v novej karte)">linku. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast Sad song download. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Žiadosti prijíma aj Cirkevná materská škola

Cirkevná spojená škola pripravuje pre školský rok 2019/2020 otvorenie Cirkevnej materskej školy v priestoroch na Vodárenskej ulici s tým, že ešte stále prebiehajú stavebné práce na objekte.  Podávanie žiadosti o prijatie je školský rok 2019/2020 je po dohode so zriaďovateľom školy stanovené na čas od 15 Windows 95 iso download. 3. 2019 do 24. 5. 2019 osobne v priestoroch Cirkevnej spojenej školy Piešťany, Štefánikova 119, alebo poštou.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do CMŠ bude vydané  po skolaudovaní CMŠ na Vodárenskej ulici a zaradení do siete škôl a ŠZ extraterritorial rights. Zápis detí bude po vyhodnotení podaných prihlášok v závere mája. Podmienky prijímania detí do materskej školy – Prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  deti, ktoré do 1.septembra 2019 dovŕšia 3 예스 파일 다운로드. rok veku. Písomný súhlas obidvoch rodičov s kresťanským zameraním a cieľmi školy (je uvedený v žiadosti o prijatie, musí byť podpísaný oboma rodičmi). Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je možné si vyzdvihnúť na sekretariáte CSŠ, Štefánikova 119 alebo stiahnuť tu.

-inf-

REKLAMA