Úvod Aktuality Deti dostanú od septembra novú telocvičňu i ďalšie priestory. Obec investovala takmer...

Deti dostanú od septembra novú telocvičňu i ďalšie priestory. Obec investovala takmer 1,4 milióna

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V obci Banka finišujú s výstavbou materskej školy, odborných učební, kuchyne a telocvične v areáli obecnej základnej školy. V nasledujúcich dňoch ich čaká kolaudácia, tak aby deti mohli od septembra začať naplno využívať nové priestory game booster. Obec do výstavby investovala takmer 1,4 milióna z vlastných zdrojov.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

S výstavbou komplexu telocvične, šatní, odborných učební, materskej školy, kuchyne a jedálne sa začalo vlani v apríli 영화 넬 다운로드. Víťazom verejného obstarávania a dodávateľom sa stala spoločnosť Combin Banská Štiavnica, s. r. o.

Podľa obecných novín Bananský hlásnik s myšlienkou výstavby komplexu v areáli základnej školy sa začala obec zaoberať koncom roku 2015 Microsoft Explorer 11. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vtedy dalo obciam trojročné prekleňovacie obdobie na to,
aby v školách, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, dobudovali odborné učebne a telocvične Pokemon Ruby. V opačnom prípade by základným školám vrátane tej bananskej hrozil zánik.

Obec sa snažila získať na realizáciu tento investície externé zdroje, avšak neúspešne Need for Speed Edge. Do projektu sa tak pustila  z vlastných zdrojov. 

Pred samotnou stavbou musel investor nechať zbúrať  budovu školského klubu detí, ktorá bola prekážkou pri výstavbe 칠협오의 다운로드. Montovaná telocvičňa má rozmery 10×20 m a jej súčasťou je ďalší objekt, kde sa  na prízemí nachádzajú dievčenské a chlapčenské šatne, toalety,  sprchy a sklad náradia Download Crackapp. Na poschodí sú  tri odborné učebne.

Tretí objekt, ktorý v rámci projektu dodávateľ pre investora zrealizoval, pozostáva z kuchyne vrátane chladeného, suchého skladu a dvoch ďalších skladov, jedálne, kancelárie materskej školy, šatne pre škôlkarov a technickej miestnosti s ústredným kúrením yixin 다운로드. Na
poschodí sú priestory materskej školy so sociálnymi zariadeniami a kuchynkou. 

-red- Zdroj: Bananský hlásnik a FB Obec Banka Foto: Bananský hlásnik / -vv-

REKLAMA