Úvod Aktuality Deň rodiny si pripomenieme v Piešťanoch v sobotu s mottom Otec na...

Deň rodiny si pripomenieme v Piešťanoch v sobotu s mottom Otec na blízku

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Deň rodiny, sa uskutoční po druhý krát aj v Piešťanoch. V sobotu 18. septembra 2021 pozýva Centrum pomoci pre rodinu pobočka v Piešťanoch, všetkých na spoločné trávenie voľného času v priestoroch v areálu Školských sestier De Notre Dame – “Nodam”, Kuzmányho 8 v Piešťanoch 패션시티 mr 다운로드.

Vystúpia:

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Divadlo KASIA s predstavením Hadík Vadík a časostroj (výlet do minulosti)
Kúzelná fyzika – Michal Figura
Folklórna skupina rodina Hlbocká

Tanečná skupina Siluett – SZUŠ Zavretý kút Piešťany

Sprievodné aktivity:

Nafukovacie atrakcie, stanovišťa na grafomotoriku 해피 메리 다운로드.

 

Deň rodiny 2021 – “Otec nablízku”

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15 Markdown Editor. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti hand simulator 다운로드.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej správe k 15. máju 2020 uviedlo: „Dnešný Medzinárodný deň rodiny prichádza v čase, kedy si ľudia ešte intenzívnejšie uvedomujú prirodzenú hodnotu, ktorú v sebe nesie rodina a jej význam pre naše spoločenstvo v dobrých aj v komplikovaných, krízových časoch.“

Toto konštatovanie je naďalej aktuálne aj v roku 2021 pads 9.3 다운로드. Rodiny čelia v tejto generácii otcov, matiek i detí okrem „chronických“ rodinných problémov nepoznanému tlaku pandémie a jej dosahov. Práve na pozadí nečakanej situácie sa ešte viac vynára kríza otcovstva, o ktorej sa už dlhodobejšie diskutuje. Pápež František v encyklike Amoris Laetitia uvádza – „hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená.“

V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova.

Téma kampane Deň rodiny sa preto v tomto roku zameria na krásu, hodnotu a dôležitosť otcovstva. Slogan Deň rodiny 2021 znie „Otec nablízku“.

TS

REKLAMA