Úvod Aktuality Covid-19: V župných zariadeniach sociálnych služieb budú testovať personál

Covid-19: V župných zariadeniach sociálnych služieb budú testovať personál

REKLAMA
Skola Rakovice

Trnavská župa prijala prvé preventívne opatrenia  v zariadeniach sociálnych služieb už začiatkom mesiaca marec. Od 7.3. platí prísny zákaz návštev pre verejnosť, rovnako je zakázaný akýkoľvek voľný pohyb klientov mimo zariadenie I can't find my house download. Župa prijala všetky opatrenia ešte pred tým, ako štát nariadil tieto obmedzenia centrálne.

Akékoľvek zmeny zdravotného stavu sú okamžite konzultované s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a bez ohľadu na konkrétne príznaky, okamžite sa vykoná test na COVID- 19 경희대학교 소프트웨어 다운로드. V rámci zariadení sú pripravené priestory na izoláciu rizikových klientov. Župa aktuálne pripravuje karanténne zariadenia sociálnych služieb a vo všetkých DSS vyčleňuje karanténne miesta Smart Editor 3.0.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl

Obsluhujúci personál je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a používať ochranné pracovné pomôcky. Pri vstupe zamestnancov do zariadenia im je meraná telesná teplota, prebieha dezinfekcia a sú im poskytnuté nové ochranné prostriedky free photos.

„Tiež skúmame ich cestovateľskú anamnézu a po kontakte s rizikovou osobou zamestnanec ostáva doma v karanténe. Aktuálne, v spolupráci so súkromnou spoločnosťou, pripravujeme plošné testovanie všetkých zamestnancov župných zaradení sociálnych služieb v kraji 보배드림 다운로드. Dezinfekcia priestorov sa vykonáva niekoľkokrát denne,“ povedal trnavský župan J. Viskupič.

A dodal, že kraj zabezpečuje aj zásobovanie bezkontaktným spôsobom. Zároveň sú prijaté opatrenia, ktoré sú nad rámec štátom vydaných usmernení. Župa pristúpila k dočasnému zatvoreniu zariadení s ambulantnou a týždennou formou pobytu.

„Sme v úzkom kontakte s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Niektoré opatrenia konkrétnych žúp a Združenia samosprávnych krajov – SK 8 si štát osvojil a sú už implementované v zariadeniach sociálnych služieb,“ dodal J. Viskupič.

Tlačová správa TTSK Ilustr. foto: FB/TTSK

REKLAMA