Connect with us

Aktuality

Centroom sa konečne dočkal sanácie

Published

on

Reklama
Reklama

Firma KLIMATI TEAM z Hlohovca včera 25. januára začala s realizáciou sanačných prác na polyfunkčnej budove Centroom. Zamestnanci spoločnosti, ktorá sa venuje rôznym stavebným činnostiam v priebehu dňa na prízemí budovy opatrne umiestňovali oceľové stojky, aby zamedzili ďalšiemu preťaženiu. Po skončení prvej fázy sanačného projektu bude nasledovať ďalšia stavebná činnosť, pri ktorej by mali byť vybúrané stropy a postavené úplne nové nosné konštrukčné prvky. Tie by mali v budúcnosti znížiť nadmerné zaťaženie, ktoré v niektorých miestach dosahuje až 200 percentné hodnoty nad povolenú normu.

centroom (13)Po dokončení provizórneho podstojkovania budú nasledovať ďalšie neodkladné sanačné práce a nadmieru dôležité je najmä zabezpečenie čo najväčšej bezpečnosti. V prípade zlyhania konštrukcie budovy je vypracovaný detailný plán úniku z budovy, uvažuje sa o tobogáne z prvého poschodia a postup práce bude údajne pripomínať prácu v baniach s pomalým postupovaním dopredu. Predpokladaný počet zamestnancov bude 15-20 v závislosti od prác, ktoré si bude vyžadovať technologický postup. Dôležitou súčasťou bude aj neustále dohliadanie na problematické miesta i ďalšie posuny v konštrukcii, pri ktorých by muselo dôjsť k urýchlenej evakuácii stavebníkov. Polyfunkčná budova sa momentálne nachádza vo veľmi zlom, až nebezpečnom stave a statické poruchy môžu pri nečakanom zhoršení ohroziť celú budovu, ale aj zdravie a životy pracujúcich stavbárov. Pracovníci firmy KLIMATI TEAM s. r. o. budú po skončení podstojkovania pokračovať v oprave konštrukcie, ktorá by po skončení sanačných prác mala vyhovovať tak platným normám ako aj vydanému kolaudačnému rozhodnutiu.

„V zmysle rozhodnutia stavebného úradu sú vlastníci bytov a nebytových priestorov polyfunkčného objektu povinní znášať v plnom rozsahu vykonávanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác na stavbe a uhradiť náklady spojené s ich vykonaním priamo našej spoločnosti. Sanácia bude realizovaná použitím technologických postupov, ktoré minimalizujú možné riziká a za dodržania všetkých predpisov v oblasti ochrany zdravia pri práci. Tak ako k prácam na sanácii boli vypracované technologické postupy bol samostatne vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR,“ napísal nám o sanačných prácach Andrej Danko zo spoločnosti KLIMATI TEAM s. r. o.

-lt/Foto: archív-

Reklama

 

Populárne články