Connect with us

Aktuality

Bývalému poslancovi prekáža rozhodnutie primátora i poslancov. Protestuje pozastavením platenia dane

Published

on

Reklama
Reklama

Ján Jánošík, bývalý poslanec piešťanského mestského zastupiteľstva v minulom volebnom období, ktorý sa vzdal mandátu v júli 2016, poslal otvorený list primátorovi a súčasným poslancom zastupiteľstva. Rovnako ho dostali piešťanské printové a internetové médiá. Kritizuje v ňom vyplatenie financií z rozpočtu mesta zamestnancom prepusteným primátorom Tamajkom na základe mimosúdnych dohôd uzavretých primátorom Jančovičom. Do vyriešenia situácie pozastavuje platbu dane z nehnuteľností a vyzýva k tomu aj ostatných občanov, ktorí s ním súhlasia.

Pokiaľ mi je známe p. primátor a taktiež poslanci MsZ, tak ste na začiatku svojho volebného obdobia zložili sľub, v ktorom ste sa zaviazali ochraňovať záujmy občanov tohto mesta a nakladať s prostriedkami mesta tak aby vynaložené prostriedky boli použité účelne, pre prospech občanov. Myslím si však, že mimosúdnym vysporiadaním a výplatou dohodnutých čiastok bývalým zamestnancom z rozpočtu mesta Piešťany ste túto zásadu hrubo porušili. Za nedodržanie Zákonníka práce pri ich prepustení totiž bol zodpovedný výlučne vtedajší primátor Miloš Tamajka, ktorý je na výpovediach zrejme aj podpísaný,“ napísal Ján Jánošík. Myslí si, že platiť by mal ten, kto situáciu spôsobil.

Považujem Vaše rozhodnutie za porušenie sľubu občanom a keďže nemám inú možnosť ako svoj protest zvýrazniť, aby nadobudol vážnosti aj vo Vašich očiach, rozhodol som sa pozastaviť splatnosť tretej splátky dane z nehnuteľností a vyzývam týmto k tomuto kroku aj všetkých občanov, ktorí súhlasia s hore uvedenými riadkami až do uspokojivého vyriešenia uvedenej kauzy, tak aby vysporiadanie nebolo hradené z mestského rozpočtu alebo z iných príjmov mesta, ale aby uvedenú sumu zaplatil ten kto ju spôsobil,“ apeluje J. Jánošík.

Reklama

Podľa jeho slov otvorený list v žiadnom prípade nemá  byť chápaný ako protest proti oprávneným nárokom bývalých zamestnancov na vysporiadanie. „Ide mi iba o to, aby na chybné riadenie a rozhodnutie bývalého štatutára mesta nedoplácali občania Piešťan a platcovia miestnych daní,“ uzavrel Ján Jánošík.

Celé znenie otvoreného listu primátorovi a poslancom:

-red- Foto: -lt-

Populárne články