Connect with us

Vaše PNky

Na záhradníckej pripravili živý Betlehem aj hru o Vianociach

Published

on

Reklama
Reklama

Netradične vyzdobený vestibul, triedy, živý Betlehem, ale aj Škriatok Tomten, čarodejnica Befana, Dedo Koleda a ďalší čakali na návštevníkov v Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Spoznali ich tí, ktorí sa zapojili do pripravenej hry na Dni otvorených dverí vo štvrtok 4. decembra. 

foto_6

V priestoroch SOŠ záhradníckej v Piešťanoch vítali návštevníkov netradične, ale veľmi pekne, vyzdobené priestory vestibulu. Každá trieda ozdobila stromček niečím iným – jeden zdobili veľké slamené vlastnoručne vyrobené  srdcia a ruže, druhý origamy, ďalší biele a ružové motýliky… Pomedzi skupinky stromčekov vystavovali aranžmány, ktoré vytvorili žiaci na vyučovaní, v internáte alebo počas prezentácie školy.  Malých i veľkých pri príchode ponúkli koláčikom a čajom, potom ich druháci sprevádzali po triedach, kde si mohli vlastnoručne zhotoviť adventný kalendár, pozrieť výstavu betlehemov, ozdobiť svietnik, zahrať sa interaktívnu hru, ochutnať jablko.

foto4

Reklama

REKLAMA

trhy2-67

Živý betlehem, ktorý pripravili štvrtáci, upútal malých návštevníkov natoľko, že druháci zo Základnej školy M. R. Štefánika začali spievať koledy a spolu s ďalšou triedou, ktorá si výstavu pozerala, zaspievali jednu z najkrajších vianočných piesní – Tichú noc. Deviataci zo ZŠ F.E. Scherera pri prehliadke výstavy Klasici v komikse zarecitovali baladu. Vianočné svietniky si okrem individuálnych návštevníkov prišli spraviť tri triedy žiakov;  siedmaci z Krajného využili túto ponuku v rámci nového vyučovacieho  predmetu – svet práce. Tvorivé dielne pre žiakov prvého stupňa boli zamerané na plodiny, ktoré nemôžu chýbať na štedrovečernom stole alebo na vianočné tradície.

foto3_

Starším žiakom ukázali i odborné učebne – učebňu viazania a aranžovania kvetov, sadovníckej tvorby, ovocinárstva a v prezentácii o škole ich informovali o možnostiach a podmienkach štúdia; o študijných odboroch záhradnícka výroba a služby, lesníctvo – krajinná ekológia, životné prostredie; o mimoškolskej činnosti SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Interaktívna hra o Vianociach zaujala nielen kolektívy, ale zapojili sa i individuálni návštevníci Dňa otvorených dverí. Dozvedeli sa z nej, kto v ktorej krajine EÚ nosí darčeky, aké sú v nej vianočné zvyky a ako sa v jazyku danej krajiny povie Veselé Vianoce!

(ak)

 

Populárne články