Úvod Šport Piešťanskí vodáci obsadili aj všetky tri stupienky

Piešťanskí vodáci obsadili aj všetky tri stupienky

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Piešťanskí mladí vodáci sa zúčastnili 4. – 5. júla pretekov v rýchlostnej kanoistike pod názvom Novácka 500 – vka, kde si zmerali sily so svojimi rovestníkmi Download adt bundle. Celkovo ako klub skončili na krásnom štvrtom mieste medzi 21 klubmi zo Slovenska, Čiech, ale aj Nového Zélandu. Pretekalo sa na tratiach 200, 5000 a 2000 m v disciplínach K1, K2, C1 a C2 Download alt-phone shim. Napriek tropickým teplotám sa im podarilo získať medailové umiestnenia a v kategórii 12-ročných chlapcov obsadili dokonca všetky tri stupienky Download chacha 2 together.

Na 2000 m trati si zlato vypádlovali: Samuel Podhradský v K1 a v K2 spolu s Branislavom Jurčom a Daniel Rybanský v K1. Striebro: Daniel Ragula v K1 a v K2 spolu s Filipom Sabom, Michal Jurčo v K2 Download Dougilty. Bronz: Branislav Jurčo v K1, Timea Henry s Nicol Šutovskou v K2.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Na 500 m trati si stupienok víťazov vybojovali: Michal Jurčo v K1 a Romana Mikušová v K1. Striebro: Daniel Rybanský v K1 a Alexander Bóri s Dávidom Doričkom v K2 유튜브 레드 pc 다운로드. Bronz:Timea Henry s Nicol Šutovskou v K2, Michal Lenický s Róbertom Keresctes v C2.

Na štvrtom mieste skončili: 3x Viktória Šebová v K1 na 500 m, 2000 m aj v K2 s Líviou Mikloškovou na 2000 m, Romana Mikušová v K1 na 200 m, Michal Polakovič v C1, Dávid Ragula s Alexejom Slezákom v K2 na 200m 인스타그램 이미지 다운로드.

Piate miesto patrilo: 2x Hanke Gavorovej v K1 na 2000m, Danielovi Rybanskému s Michalom Jurčom v K2, Dávidovi Ragulovi s Alaxejom Slezákom v K2, Lívii Mikloškovej s Viktóriou Šebovou v K2 na 500 m, Michalovi Lenickému v C1 na 200 m a 500 m, Alexandrovi Bórimu v K1 na 500m, Dominike Girethovej s Patríciou Benkovou v K2 na 500 m Download The Dark Knight.

Šieste miesto získali: Michal Zrutta, Filip Sabo a Lenka Stískalová v K1 na 2000 m.

Text a foto: S. Podhradská. Na fotografii – zľava: Ragula D., Podhradský S 사사로운 토크 다운로드. a Jurčo B.

 

REKLAMA