Connect with us

Samospráva

Primátor zverejnil harmonogram zasadnutí zastupiteľstva

Published

on

Reklama
Reklama

Prvé riadne zasadnutie piešťanského mestského zastupiteľstva v roku 2015 sa uskutoční vo februári. Do letných prázdnin by sa mali poslanci stretnúť na riadnych rokovaniach päť krát. Zvolanie rokovaní mestského zastupiteľstva je v kompetencii primátora mesta. 

Rokovaniam zastupiteľstva budú predchádzať zasadnutia komisií a mestskej rady. Komisie sú plánované na stredy, mestská rada na utorky a zastupiteľstvá sa budú konať v dlhodobo zaužívanom termíne vo štvrtok tradične v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice o 14:00 h.

V júli a v auguste sa pre dovolenkové obdobie zasadnutia nemajú konať, iba v prípade vzniknutej potreby. Zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva sa budú konať v budove MsÚ, termín a hodinu konania si dohodne s členmi predseda komisie. Zasadnutia mestskej rady budú v zasadačke budovy MsÚ na II. poschodí o 15:00 h.

Reklama

 

Radnica Harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany na 1. polrok 2015

Komisie MsZ (streda) – MsR (utorok) –  MsZ (štvrtok)

1. riadne do 28. 01. 2015 –  03. 02. 2015 –  12. 02. 2015

2. riadne do 04. 03. 2015 –  10. 03. 2015  –  19. 03. 2015

3. riadne do 01. 04. 2015 – 14. 04. 2015 – 30. 04. 2015

4. riadne do 06. 05. 2015 – 12. 05. 2015 – 28. 05. 2015

5. riadne do 10. 06. 2015 – 16. 06. 2015 – 02. 07. 2015

-inf-

Populárne články