Connect with us

Samospráva

Poslanci prerokujú aj správu o činnosti mestskej polície

Published

on

Reklama
Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. februára o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe výber najvhodnejšieho návrhu obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností, Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2013 aj Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 23. 01. 2014

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

Reklama

4. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Zmluvy o nájme č. 3641305 a Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 2751305

5. Návrh na výber najvhodnejšieho návrhu obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností v lokalite Sad A. Kmeťa a Návrh na nájom nehnuteľností

6. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul. č. s. 1684 v Piešťanoch

7. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2013

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za II. polrok 2013

9. Rôzne

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

/red/

Populárne články