Connect with us

Komunálne voľby 2014

Zita Bruncková: Správne rozhodnutia prinášajú prospech mestu aj spokojnosť ľuďom

Published

on

Reklama
Reklama

Ing. Zita Bruncková (62), projekt. manažérka pre projekty EÚ, kandidátka na poslankyňu za iniciatívu Spoločne pre Piešťany, hlasovacie číslo 3, volebný obvod č. 2.

Mala som možnosť rozprávať sa s mnohými piešťanskými obyvateľmi, miestnymi podnikateľmi, členmi rôznych záujmových združení a iných zoskupení, ktorí majú záujem na tom, aby bolo naše  mesto nielen bezpečné, čisté, kultúrne, zamerané na sociálnu a športovú oblasť, navštevované turistami, poskytujúce oddych a relax, ale aj aby sa príjmy a všetky zdroje Rozpočtu mesta využívali efektívnejšie a preukazne adresnejšie.

brunckovaSPPRiadiť mesto so všetkými povinnosťami a kompetenciami, problémami a rôznymi záujmami, je veľmi náročné a zodpovedné.  Myslím si, ale, že zodpovedne pristupovať ku všetkým výdavkovým položkám mesta znamená aj to, že skôr, než ich poslanci definitívne odsúhlasia, pokúsime sa zhodnotiť dopad tohto čerpania priamo na občanov a podnikateľov. Za každým výdavkom treba hľadať odpoveď, čo to prinesie bežnému obyvateľovi, podnikateľovi a s akým efektom na zlepšenie jeho života alebo podnikania v meste, ktorému platia dane a poplatky.

Z tohto dôvodu nie je možné zabúdať na obyvateľov mesta a bude účelné umožniť im účasť na rozpočte, formou ich participácie, s návrhmi na čerpanie výdavkov. V niektorých slovenských mestách už majú obyvatelia vplyv na rozdeľovanie výdavkov rozpočtu, aj keď v minimálnej výške, ale majú. Som proti tomu,  aby sa  výdavky z mestského rozpočtu vynakladali pre úzku skupinu ľudí alebo klubov, preto bude nutné  zmeniť „historickú“ tvorbu mestského rozpočtu.

Reklama

V našom meste je veľa seniorov, ktorí spoločne navštevujú rôzne kultúrne, spoločenské,  športové a iné aktivity, ktoré im spríjemňujú zaslúžený oddych. Nie všetci majú šťastie takto žiť.  Mnohí sú odkázaní na zdravotnú a sociálnu starostlivosť nielen rodinných príslušníkov, ale aj na služby rôznych  poskytovateľov mimo nášho mesta. Aj keď je v meste viacero sociálnych zariadení, aj  typov poskytovania sociálnych služieb, je ich málo a nestačia pokryť záujem. Neďaleké mestečko alebo niektoré dediny, už dávno zriadili Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, aby obyvatelia dožili v meste, ktoré majú radi, kde majú rodinu, priateľov a prežili v ňom celý svoj aktívny život. Prečo sa to u nás nedarí ??? Nie sú zdroje, alebo je to  iný záujem??? Myslím si, že zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb, v ktorom by bola zriadená aj denná pobytová služba ( takzvaná škôlka pre seniorov) tu už dávno mali byť, vybudované z vlastných zdrojov,  šetrením výdavkov  na projekty „ do šuplíkov“ alebo na nákladné skupiny športu.

Pre miestnych podnikateľov by som zriadila na webovej stránke mesta, na viditeľnom mieste, priečinok s informáciami, aký tovar, služby alebo stavebné práce sa budú obstarávať, a to minimálne dva mesiace pred samotným vyhlásením verejného obstarávania. Tiež by som tu uverejňovala „ostré“ Oznámenia o vyhlásení VO, (hoci sa zverejňujú v TED-e a vo Vestníku na ÚVO) alebo Výzvy na predkladanie ponúk, stanovila by som minimálne Podmienky účasti v súťaži, čo zákon č. 25/2006 Z.z. umožňuje a umožnila domácim podnikateľom zúčastniť sa súťaží. Som presvedčená, že by domáci podnikatelia by takto získali možnosť vytvoriť nové pracovné miesta, čo by znížilo nezamestnanosť mladých ľudí.

Budem podporovať zapájanie sa do Výziev na predkladanie Žiadostí o NFP na projekty, financované z EÚ,  nakoľko ide o významný zdroj príjmov do rozpočtu mesta. Ako projektová manažérka takéhoto projektu, financovaného z EÚ, vidím veľkú možnosť rozvoja nášho mesta, práve z týchto zdrojov, avšak iba  do roku 2020, kedy definitívne takáto možnosť končí. Ak sa nám však podarí efektívnejšie využívať vlastné zdroje, bude to iba plus a nie jediná možnosť, ako získať financie.

Správne rozhodnutia prinášajú prospech mestu aj spokojnosť ľuďom, nesprávne rozhodnutia ho  brzdia a posúvajú späť.

Zita Bruncková

Populárne články