Connect with us

Novinky

Spojená škola Rakovice vyhlasuje druhé kolo „prijímačiek“

Voľné miesta do 2. kola prijímacieho konania 20.06.2023. Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného a trojročného štúdia na Spojenú školu, Rakovice 25, Rakovice v školskom roku 2023/2024.

Published

on

Reklama
Reklama

Voľné miesta sú v nasledujúcich študijných a učebných odboroch

Prijímacie pohovory:

6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu SJL MAT
4240 M Záhradný dizajn SJL BIO
4228 M Záhradnícka výroba a služby SJL BIO

Bez prijímacích pohovorov:

Reklama

4569 H Viazač aranžér kvetín
4571 H Záhradník

3161 F Praktická žena
4572 F Poľnohospodárska výroba

Tel: 033 77 961 08, 033 77 961 02

PR

Populárne články