Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Vila Anna

Published

on

Reklama
Reklama

Vilu Anna dal v 20. rokoch minulého storočia postaviť notár Anton Kajlich ako obytný dom s izbami, určenými na prenájom. Projekt trojpodlažnej tehlovej budovy vypracovali roku 1927 architekti Franz Wimmer a Andrej Szőnyi (tiež autori budov Vila Riviera, kúpalisko Eva, Mlyny a pekárne v Piešťanoch), samotnú výstavbu realizovala firma Pittel a Brausewetter o rok neskôr. Vila má všetky charakteristické znaky dobového rukopisu autorskej dvojice, ktorými sú kamenný sokel, zdôraznené ostenia, okenice,oblúkové a nadpražie vstupu. Bohatstvo článkov rozmnožuje profilovaná rímsa, klasicizujúce lizény a balustráda.

IMG_5162_resize

Anton Kajlich sa rozhodol v 20. rokoch 20. storočia postaviť pre svoju rodinu obytný dom tesne za vilou MUDr. Eduarda Cmunta (dnes penzión Berlin), blízko nábrežia Váhu. Časť domu mala pritom slúžiť na prenájom pre ubytovanie kúpeľných hostí. Vila stojaca v dnešných Sadoch Andreja Kmeťa číslo 43, v blízkosti kúpeľnej kaplnky, dostala pomenovanie ANNA, podľa krstného mena manželky Antona Kajlicha, rodenej Miffekovej (1882 – 1931). Spolu s manželom Antonom mali dve deti, syna a dcéru. Syn Aurel (28. 11. 1901 Turá Lúka – 9. 10. 1973 Piešťany) sa zaradil medzi popredných slovenských maliarov, grafikov a ilustrátorov. Anton Kajlich žil okrem Piešťan istý čas v Rajeckých Tepliciach a Žiline.

IMG_5169_resize

Reklama

Dvojposchodový, podpivničený objekt s valbovoustrchou má na prízemí okrem iného byt navrhnutý pre majiteľa Antona Kajlicha. Na každom z oboch poschodí bolo 11 hosťovských izieb, spoločné príslušenstvo a 1 spoločná terasa. V úhrne bolo 16 izieb jednolôžkových a 6 dvojlôžkových. Pôdorys objektu je pri určitom zjednodušení v podstate obdĺžnikový, dispozícia je trojtraktová. Objekt nebol za celú dobu existencie výraznejšie upravovaný a dodnes si zachoval pôvodný rozvrh funkcií a priestorov, vrátane stále užívaného bytu.

IMG_5160_resize

Vila Anna spolu s okolitými vilami podobného charakteru, ktorými sú Berlin (Dr. Cmunt), Erna, Paula, Lívia, Riviera, vytvára v kontakte s parkom svojbytný urbanistický celok. Atraktívna poloha dopomohla súboru k reputácii akejsi plenérovej expozície medzivojnovej architektúry, kde objekty v bezprostrednom kontakte s parkom sú ešte v mnohom poplatné tradícii, ale skupina troch objektov na nábreží už zrkadlí príklon k nastupujúcemu funkcionalizmu.

IMG_5135_resizeIMG_5172_resizeIMG_5163_resize

-lt/Zdroj: Piešťanské informačné centrum, Mesto Piešťany, Pamätihodnosti mesta Piešťany/Foto: lt-

Populárne články