Úvod História Pamätihodnosti mesta: Vila Anna

Pamätihodnosti mesta: Vila Anna

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Vilu Anna dal v 20. rokoch minulého storočia postaviť notár Anton Kajlich ako obytný dom s izbami, určenými na prenájom. Projekt trojpodlažnej tehlovej budovy vypracovali roku 1927 architekti Franz Wimmer a Andrej Szőnyi (tiež autori budov Vila Riviera, kúpalisko Eva, Mlyny a pekárne v Piešťanoch), samotnú výstavbu realizovala firma Pittel a Brausewetter o rok neskôr. Vila má všetky charakteristické znaky dobového rukopisu autorskej dvojice, ktorými sú kamenný sokel, zdôraznené ostenia, okenice,oblúkové a nadpražie vstupu 귀트영 다운로드. Bohatstvo článkov rozmnožuje profilovaná rímsa, klasicizujúce lizény a balustráda.

IMG_5162_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Anton Kajlich sa rozhodol v 20 오라클 로그인 없이 jdk 다운로드. rokoch 20. storočia postaviť pre svoju rodinu obytný dom tesne za vilou MUDr. Eduarda Cmunta (dnes penzión Berlin), blízko nábrežia Váhu. Časť domu mala pritom slúžiť na prenájom pre ubytovanie kúpeľných hostí OneNote 2019. Vila stojaca v dnešných Sadoch Andreja Kmeťa číslo 43, v blízkosti kúpeľnej kaplnky, dostala pomenovanie ANNA, podľa krstného mena manželky Antona Kajlicha, rodenej Miffekovej (1882 – 1931) internet vaccine. Spolu s manželom Antonom mali dve deti, syna a dcéru. Syn Aurel (28. 11. 1901 Turá Lúka – 9. 10. 1973 Piešťany) sa zaradil medzi popredných slovenských maliarov, grafikov a ilustrátorov toad for oracle 12 다운로드. Anton Kajlich žil okrem Piešťan istý čas v Rajeckých Tepliciach a Žiline.

IMG_5169_resize

Dvojposchodový, podpivničený objekt s valbovoustrchou má na prízemí okrem iného byt navrhnutý pre majiteľa Antona Kajlicha vk 동영상 다운로드. Na každom z oboch poschodí bolo 11 hosťovských izieb, spoločné príslušenstvo a 1 spoločná terasa. V úhrne bolo 16 izieb jednolôžkových a 6 dvojlôžkových Download Chrome NewTab. Pôdorys objektu je pri určitom zjednodušení v podstate obdĺžnikový, dispozícia je trojtraktová. Objekt nebol za celú dobu existencie výraznejšie upravovaný a dodnes si zachoval pôvodný rozvrh funkcií a priestorov, vrátane stále užívaného bytu 웰컴 투 사우스 다운로드.

IMG_5160_resize

Vila Anna spolu s okolitými vilami podobného charakteru, ktorými sú Berlin (Dr Download chrome flash files. Cmunt), Erna, Paula, Lívia, Riviera, vytvára v kontakte s parkom svojbytný urbanistický celok. Atraktívna poloha dopomohla súboru k reputácii akejsi plenérovej expozície medzivojnovej architektúry, kde objekty v bezprostrednom kontakte s parkom sú ešte v mnohom poplatné tradícii, ale skupina troch objektov na nábreží už zrkadlí príklon k nastupujúcemu funkcionalizmu man who became the King of the Light Sea.

IMG_5135_resizeIMG_5172_resizeIMG_5163_resize

-lt/Zdroj: Piešťanské informačné centrum, Mesto Piešťany, Pamätihodnosti mesta Piešťany/Foto: lt-

REKLAMA