Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Pamätník botanika profesora Karla Domina

Published

on

Reklama
Reklama

Významný český botanik, vysokoškolský pedagóg a politik Karel Domin žil v období rokov 1882 -1953. Profesor pražskej Karlovej univerzity napísal popri rade špecializovaných odborných štúdií, venovaných miestnej flóre, fundamentálnu prácu „Piešťanská květena“ (1931). Túto udalosť pripomínajú tri pamätné dosky s identickým nápisom v slovenčine, angličtine a nemčine, osadené v stene kamenného odpočívadla.

IMG_7282_resize

Pomník situovaný na styku Dominovej promenády a centrálnej aleje na Kúpeľnom ostrove bol odhalený ešte za jeho života a za jeho účasti po skončení valného zhromaždenia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti dňa 24. júla 1935.

Karel Domin vyštudoval botaniku na Českej univerzite v Prahe a po dosiahnutí hodnosti docenta v roku 1906 a neskôr v roku 1916 bol vymenovaný profesorom botaniky. Jeho vedecká činnosť sa zameriavala predovšetkým na taxonomiu rastlín, fytogeografiu a geobotaniku. Okrem výskumu na viacerých miestach Československa bol účastníkom expedície do juhovýchodnej Ázie a venoval sa tiež ochrane prírody. Zasadil sa tiež o vznik Tatranského národného parku. Vydal viac ako 800 prác a zozbieral vyše pol milióna rôznych rastlín, mnoho jeho nasledovníkov po ňom pomenovalo novoobjavené druhy.

Reklama

IMG_7272_resizeIMG_7276_resizeIMG_7277_resize

V rokoch 1922 a 1923 bol dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej a v rokoch 1933 a 1934 rektorom tejto univerzity. V rokoch 1935 až 1939 bol poslancom Národného zhromaždenia republiky Československej a bol zvolený za stranu Národné zjednotenie. V dobe druhej republiky bol členom Akcie národnej obrody, ale po skončení Druhej svetovej vojny a nástupe komunistov sa za svoje pravicové politické názory nemohol vrátiť k vedeckej činnosti.

IMG_7279_resize

-lt/Zdroj: Pamätihodnosti mesta Piešťany, sk.wikipedia.org/Foto: lt-

Populárne články