Úvod História Pamätihodnosti mesta: Súsošie Milenci

Pamätihodnosti mesta: Súsošie Milenci

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Súsošie Milenci je jednou z dominánt vstupu na pešiu zónu v smere z Kolonádového mosta a úplne odôvodnene patrí do zoznamu Pamätihodností mesta Piešťany 똑같은 말 다운로드. Dvojicu odliatu z bronzu vytvoril sochár Alexander Trizuljak a na prvú plenérovú výstavu plastiky v piešťanských parkoch v roku 1961 a socha v našom meste už zostala 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드. Dielo je typické svojim zjednodušením tvarov, ale zároveň hlbokým dojmom, ktorý zanecháva intímnosť kompozície.

IMG_7402_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Do bronzu odliate súsošie sa dostalo do Piešťan v roku 1961 베트남사전 다운로드. Vtedajšia výstava umelcových prác v piešťanských parkoch bola počiatkom tradície plenérových výstav, ktorá pokračovala viac-menej plynulo takmer do prelomu tisícročí a s určitým prerušením pokračuje aj v súčasnosti Google Photos.

IMG_7415_resize

Alexander Trizuljak sa narodil 15 Kakao Music. máj 1921 a bol slovenským sochárom, pedagógom a organizátorom výtvarného života na Slovensku. Štúdiá absolvoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a sochárstvo vyštudoval neskôr na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po niekoľkých žánrových prácach s námetom lásky, materstva, šťastia a utrpenia vytvoril v 50 Oracle 11g. rokoch niekoľko rozmerných plastík. Medzi tie najvýznamnejšie patria jednoznačne diela Detvan a sochy Víťazného vojaka na pylóne bratislavského Slavína 다음 영어 사전 다운로드.

IMG_7414_resize

Začiatkom 60 Download 15 times of gentleman's dignity. rokov prechádza autor do ďalšej vývinovej etapy a začína vo väčšej miere využívať kovy. Venuje sa tvarovo zjednodušeným kompozíciám ku ktorým patria napríklad Kone, Milenci, Myšlienka a Slncový kôň vyústil Trizuliakov záujem využívania kovu do polôh dekoratívno-konštruktivistických s výraznou priestorovo-znakovou symbolikou, typickým dielom je napríklad Raketostroj 7zip.

IMG_7404_resizeIMG_7413_resize

-lt/Zdroj: Piešťanské informačné centrum, Pamätihodnosti mesta Piešťany, sk.wikipedia.org/Foto: lt-

REKLAMA