Úvod História Pamätihodnosti mesta: Dom umenia

Pamätihodnosti mesta: Dom umenia

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po 2. svetovej vojne, realizovaná v r. 1974-1979 podľa projektu Ferdinanda Milučkého pwt 다운로드. Nositeľmi architektonického výrazu sú: pohľadový betón, sklo a červené – mobilné i pevné – plochy a tvary. Autor, ako sa sám vyjadril, zužitkoval „inšpiračné podnety z našej historickej aj ľudovej architektúry“ a vytvoril dielo, ktoré je príkladom jednoty exteriéru a interiéru 파이어폭스 유튜브 mp3 다운로드.

232sk_26_big
Architektonická idea sa začala rodiť už v roku 1958 v súťaži kde prvú cenu získal kolektív Š 곤지암 영화 다운로드. Ďurkovič, F. Milučký a V. Ružek. O desať rokov neskôr sa dostal F. Milučký k definitívnemu projektu. Expresívne komponovaná stavba, kde sa princíp abstraktnej jednoduchosti utvrdzuje výraznou formou (často z režného betónu), alebo mnohonásobným opakovaním (rastrové a lamelové pohľady) je situovaný v kontakte s mestským parkom a riekou Váh blízko centra mesta Genie map.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Uplatňujú sa tu osvedčené metódy moderny (plus tradičné spájanie interiéru s exteriérom), ktoré budujú konzistentný obraz abstraktného artefaktu vloženého do výtvarne čistého prostredia You and Ied the first term. Mohutné povrazisko dáva stavbe jemnú dojmovú labilitu. Pripomína lodnú nadstavbu a opäť evokuje klasický modernistický motív zaoceánskeho parníka Direct 3D download. Do budovy nás privádza široké schodisko z voľného nástupného priestranstva s plastikou E. Venkova – výborným dynamickým kontrapunktom k stavbe 바키 2018 다운로드. Dom je tvorený dvoma bočnými stenami, na vstupnej strane mierne vyhnutými. Na hlavnom priečelí dominuje zošikmený kubus nad vstupom, ktorý svojim tvarom pripomína lomenice dreveníc, hoci je z holého betónu roll shop. Objekt je v užívaní od r. 1980. Hľadisko má kapacitu 622 divákov, malá sála 80 divákov. Vybavený je divadelnou technikou, 2D filmovou technológiou, svetelným parkom, kvalitným koncertným krídlom i koncertným organom, veľkým javiskom s točňou rozmerov 17 m/hĺbka a 16/m šírka, i hľadiskom s kapacitou 622 miest, baletnou sálou, šatňami

IMG_6401IMG_6410IMG_6411thumb_IMG_7527_1024Súčasťou technického vybavenia  je trojmanuálový organ Rieger-Kloss z firmy Varhany Krnov (ČR) 공유기 펌웨어 다운로드. Je pravidelne využívaný pri realizácii organových koncertov. V mesiaci apríl – máj  2015 prebehla generálna oprava, ktorú vykonala Komora reštaurátorov pod odborným vedením a dohľadom organára Jána Valoviča bitbucket 소스.

Dom umenia bol pôvodne postavený ako detašované pracovisko Slovenskej filharmónie. Neskôr patril pod Národné osvetové centrum, od 1.1.2014 je súčasťou Umeleckého súboru LÚČNICA.

Music-Festival-Piešťany-10Dramaturgia tejto kultúrnej inštitúcie zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter viacúčelového zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové podujatia vo Veľkej sále, vo Výstavnej sieni a v Galérii sa realizujú dokumentárne a umelecké výstavy). Dom umenia je jedným z organizátorov medzinárodných festivalov a ponúka i priestor na iné aktivity, ako napríklad pracovné sústredenia umeleckých telies, majstrovských kurzov, rôznych kongresov a sympózií.

IMG_6420IMG_6415IMG_6416IMG_6419IMG_6414

IMG_6413IMG_6402IMG_6409IMG_6420IMG_6415-ad-, Zdroje: www.piestany.sk, www.pic-piestany.sk, www.domumenia-piestany.sk, kresba: Ľ. Mrňa, foto: L. Turňa, A. Drahovská, archív Domu umenia

REKLAMA