Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Dom umenia

Published

on

Reklama
Reklama

Prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po 2. svetovej vojne, realizovaná v r. 1974-1979 podľa projektu Ferdinanda Milučkého. Nositeľmi architektonického výrazu sú: pohľadový betón, sklo a červené – mobilné i pevné – plochy a tvary. Autor, ako sa sám vyjadril, zužitkoval „inšpiračné podnety z našej historickej aj ľudovej architektúry“ a vytvoril dielo, ktoré je príkladom jednoty exteriéru a interiéru.

232sk_26_big
Architektonická idea sa začala rodiť už v roku 1958 v súťaži kde prvú cenu získal kolektív Š. Ďurkovič, F. Milučký a V. Ružek. O desať rokov neskôr sa dostal F. Milučký k definitívnemu projektu. Expresívne komponovaná stavba, kde sa princíp abstraktnej jednoduchosti utvrdzuje výraznou formou (často z režného betónu), alebo mnohonásobným opakovaním (rastrové a lamelové pohľady) je situovaný v kontakte s mestským parkom a riekou Váh blízko centra mesta.

Uplatňujú sa tu osvedčené metódy moderny (plus tradičné spájanie interiéru s exteriérom), ktoré budujú konzistentný obraz abstraktného artefaktu vloženého do výtvarne čistého prostredia. Mohutné povrazisko dáva stavbe jemnú dojmovú labilitu. Pripomína lodnú nadstavbu a opäť evokuje klasický modernistický motív zaoceánskeho parníka. Do budovy nás privádza široké schodisko z voľného nástupného priestranstva s plastikou E. Venkova – výborným dynamickým kontrapunktom k stavbe. Dom je tvorený dvoma bočnými stenami, na vstupnej strane mierne vyhnutými. Na hlavnom priečelí dominuje zošikmený kubus nad vstupom, ktorý svojim tvarom pripomína lomenice dreveníc, hoci je z holého betónu. Objekt je v užívaní od r. 1980. Hľadisko má kapacitu 622 divákov, malá sála 80 divákov. Vybavený je divadelnou technikou, 2D filmovou technológiou, svetelným parkom, kvalitným koncertným krídlom i koncertným organom, veľkým javiskom s točňou rozmerov 17 m/hĺbka a 16/m šírka, i hľadiskom s kapacitou 622 miest, baletnou sálou, šatňami

IMG_6401IMG_6410IMG_6411thumb_IMG_7527_1024Súčasťou technického vybavenia  je trojmanuálový organ Rieger-Kloss z firmy Varhany Krnov (ČR). Je pravidelne využívaný pri realizácii organových koncertov. V mesiaci apríl – máj  2015 prebehla generálna oprava, ktorú vykonala Komora reštaurátorov pod odborným vedením a dohľadom organára Jána Valoviča.

Reklama

Dom umenia bol pôvodne postavený ako detašované pracovisko Slovenskej filharmónie. Neskôr patril pod Národné osvetové centrum, od 1.1.2014 je súčasťou Umeleckého súboru LÚČNICA.

Music-Festival-Piešťany-10Dramaturgia tejto kultúrnej inštitúcie zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter viacúčelového zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové podujatia vo Veľkej sále, vo Výstavnej sieni a v Galérii sa realizujú dokumentárne a umelecké výstavy). Dom umenia je jedným z organizátorov medzinárodných festivalov a ponúka i priestor na iné aktivity, ako napríklad pracovné sústredenia umeleckých telies, majstrovských kurzov, rôznych kongresov a sympózií.

IMG_6420IMG_6415IMG_6416IMG_6419IMG_6414

IMG_6413IMG_6402IMG_6409IMG_6420IMG_6415-ad-, Zdroje: www.piestany.sk, www.pic-piestany.sk, www.domumenia-piestany.sk, kresba: Ľ. Mrňa, foto: L. Turňa, A. Drahovská, archív Domu umenia

Populárne články