Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Veľký otáznik nad nájomcom zimného štadióna. Prepláca samospráva energie skutočnému nájomcovi?

Published

on

Reklama
Reklama

O pár mesiacov to budú dva roky, čo som upozornil na to ako Mesto Piešťany prichádza na zimnom štadióne o desiatky tisíc eur. Najskôr sa zo mňa pre toto zistenie snažili spraviť „blba“, aj trestné oznámenie padlo zo strany tých, čo peniaze užívajú, ale napokon to, že mám pravdu potvrdil i hlavný kontrolór. Čakal som, že samospráva začne následne zrýchlene konať a dá veci do poriadku, otvorí sa zmluva a pravidlá sa nastavia tak, že budú v súlade so zákonnými normami. Mesto síce požiadalo nájomcu o vrátenie DPH, ale tam to navonok zatiaľ skončilo. Požiadalo však skutočného nájomcu? Aktuálne sa mi natíska táto otázka, ešte viac ako v minulosti. Je naozaj Mesto Piešťany v zmluvnom vzťahu  so spoločnosťou  Športový hokejový klub 37 Piešťany? V nasledujúcich riadkoch skúsim vysvetliť.
Prešiel som si ešte raz dokumenty zverejnené v zbierke listín. Vyzerá to tak, že jeden podstatný tam chýba,  a tak je naozaj otázne, či spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany je  nájomcom a či užíva piešťanský zimný štadión oprávnene. Následne vzniká otázka, či samospráva prepláca energie oprávnene. Keď sa na vec budeme pozerať ďalej a podrobne, otázok bude stále viac.
Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany, s ktorou pred rokmi Mesto Piešťany, zastúpené primátorom Remom Cicuttom, podpísalo zmluvu o prenájme zimného štadióna, v roku 2018 predala „hokejovú časť“ podniku spoločnosti Športový hokejový klub 37 Piešťany.  Na to, aby bol predaj časti podniku platný, musí podľa obchodného zákonníka valné zhromaždenie spoločníkov rozhodnúť a schváliť túto zmluvu.
Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak zákon neustanovuje inak. Pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená. Vo verejne dostupných zdrojoch v zbierke listín pôvodného nájomcu a ani v zbierke listín „nového“ nájomcu som listiny, ktoré by napĺňali ustanovenie zákona, nenašiel. Možno listiny existujú, ale ak nie, následkom nemôže byť nič iné, len to, že prevod „hokejovej časti“ podniku je  absolútne neplaným právnym úkonom.

Ešte raz teda zopakujem otázku.

Je naozaj zmluvnou stranou Mesta Piešťany pri prenájme zimného štadióna spoločnosť Športový hokejový klub Piešťany 37, s.r.o.? Pri riešení všetkých problémov, ktoré na zimnom štadióne sú, ale i pre plnenie zmluvných záväzkov, by si túto skutočnosť samospráva mala urýchlene preveriť!
Tomáš Hudcovič

Populárne články