Úvod Blogy Blog Tomáša Hudcoviča: Kto ešte verí v zázračných investorov na letisku pár...

Blog Tomáša Hudcoviča: Kto ešte verí v zázračných investorov na letisku pár dní pred voľbami?

REKLAMA
Mlyny

Blížia sa voľby, keď sa na letisku opäť zjavil zázračný investor (píše o ňom exkluzívne PT)? Pán Mikuš a spriaznené hlásne trúby (médiami sa to už nazvať nedá) myslíte, že vám toto ešte niekto uverí?

Lenna rucne vysivane saty
Lenna prijimanie

Za niekoľko mesiacov predstavenstvo spoločnosti Letisko Piešťany na čele s jadrovým energetikom a „odborníkom na letectvo“ županom Tiborom Mikušom nebolo schopné splniť zadanie valného zhromaždenia a pripraviť plán konsolidácie a ozdravenia spoločnosti. Bolo schopné len si zobrať ďalšiu pôžičku a viesť spoločnosť do ešte hlbšej straty.

Včera sa „nezávislý“ novinár pýtal na stretnutí občanov s Jozefom Viskupičom, čo spraví ak v decembri ako potenciálne zvolený župan, nájde na letisku 0 na účte a nebude z čoho platiť výplaty zamestnancom a energie. Odpoveď bola v duchu, že vyvinie maximálne úsilie o dohodu s Mestom Piešťany, ktoré z dôvodu daňovej pohľadávky založilo pozemky letiska (Finančná správa, ktorá túto vec riešila na podnet právnickej kancelárie zastupujúcej Letisko Piešťany, dala za pravdu Mestu Piešťany, že postupovalo v súlade so zákonom), aby odblokovalo pozemky, ktoré bude nutné použiť na riešenie situácie. Novinár reagoval, že sú to len slová a jediný kto pomáha, je Trnavský samosprávny kraj, respektíve jeho súčasné vedenie, ktoré poskytuje pôžičky.

Pána novinára už akosi nezaujíma ako tie pôžičky poskytuje a kam to celé smeruje. U Viskupiča mu chýbali fakty, ale fakty u Mikuša bezprecedentne prehliada. Spoločnosť SMS TTSK (zriadená krajom sídliaca na tej istej adrese) požičala letisku v Piešťanoch do roku 2015 1,6 milióna eur. Keď ich letisko nesplácalo predala táto spoločnosť napríklad bývalú „slobodárku“ za 180-tisíc eur, pričom zostatková účtovná hodnota tohto objektu bola 239-tisíc eur a znalecký posudok na ňu „iba“ 474-tisíc eur. O koľko peňazí sme tam prišli ako obyvatelia kraja? Je to veľmi jednoduchá matematika.

S ďalším dlhom sa vysporiadala spoločnosť SMS TTSK tak, že ho previedla na kraj za 1 euro  a ten kapitalizoval pohľadávku voči letisku. V praxi to znamenalo, že peniaze kraja, teda nás všetkých sa minuli, kraj navýšil svoj podiel v spoločnosti Letisko Piešťany, ale spoločnosť stále nefunguje, tak ako by mala.

SMS TTSK podľa účtovných uzávierok v roku 2013 vykázala zisk -112 000 eur, v roku 2014 -97 000 eur, v roku 2015 – 1 751 000 eur, v roku 2016 -1 044 000 eur (- nie je pomlčka, ale mínus :-( ). Vedenie kraja tak nevedie do krachu len Letisko Piešťany, ale aj ďalšiu spoločnosť, ktorá v rámci svojej hlavnej činnosti v súčasnosti zabezpečuje prenájom nehnuteľných vecí napr. prenájom parkovacieho domu na Starohájskej ul.9/A v Trnave pre verejnosť, hnuteľných vecí, obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov, opravy a údržbu ciest Trnavského kraja a výkon správy prebytočného majetku Trnavského samosprávneho kraja. Aktuálne je jej celková zadlženosť 69,01 %. Zaujímalo by ma z čoho SMS TTSK pri takýchto výkonoch požičala tento rok letisku  400-tisíc? Nie je to zase len o výpredaji majetku kraja pod cenu, ktorá však poteší spriaznené osoby?

Člen dozornej rady, ktorého nominovalo Mesto Piešťany v nej vydržal 3 mesiace. Pred pár dňami boli zverejnené informácie, že sa vzdáva tohto postu. Dôvodmi boli neprofesionalita vedenia, ale aj to, že nechce niesť trestnoprávnu zodpovednosť – viac tu. Po pár dňoch od zverejnenia jeho listu síce reagoval v médiach, ktoré dlhodobo držia stranu županovi Mikušovi, že nesúhlasí so zneužívaním jeho vyjadrení v kampani (zaujímavé, že túto info neposlal všetkým regionálnym médiam), ale podstatu jeho písomného vyjadrenia to nemení.  Zbytok dozornej rady na čele s Remom Cicuttom, zatiaľ verejne nehovoril o žiadnych problémoch. Celkom by ma zaujímalo, či je podľa nich naozaj všetko v poriadku.

Je najvyšší čas, aby Letisko Piešťany začali riadiť odborníci a nie župan ako predseda predstavenstva. Či sa tak stane je na nás obyvateľoch, keď svoj názor na vec, môžeme vyjadriť už túto sobotu.

Tomáš Hudcovič

REKLAMA