Úvod Kultúra V Piešťanoch bude čítať deťom celé Česko-Slovensko

V Piešťanoch bude čítať deťom celé Česko-Slovensko

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Od stredy 11. októbra do piatku 13. októbra organizuje piešťanská Mestská knižnica akciu „Celé Česko-Slovensko číta deťom“, ktorá je súčasťou projektu Keď čítanie je čtení. V rámci tejto prehliadky českej a slovenskej tvorby pre deti sa uskutočnia stretnutia s autormi, vydavateľmi, hercami, pripravené sú i tvorivé dielne s ilustrátormi a výstavy 정부 로고 다운로드.

Do knižnice tak v nasledujúcich dňoch zavítajú českí hostia – Daniel Rušar, Ester Stará, Milan Starý, Nikkarin, Petra Braunová, Lenka Rožnovská. Spoločnosť im budú robiť slovenskí tvorcovia detskej literatúry – Ján Uličiansky, Ľuboslav Paľo, Petra Nagyová Džerengová, Lea Točeková a Divadlo KBT. Okrem knižnice sa podujatia budú konať aj v Dome umenia. 

Programy 11 윈도우7 기본게임 다운로드. – 13. 10. 2017
(MsK – Mestská knižnica, Školská ul., Piešťany)

streda 11. októbra o 9.00 h
LiStOVáNí.cz: Gorila a já
Scénické čítanie z knihy Fridy Nilsson. Dom umenia Piešťany

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

streda 11. októbra o 10.30 h
LiStOVáNí.cz: Soví zpěv
Scénické čítanie z knihy českej autorky Ivy Procházkovej Korean fonts. Dom umenia Piešťany

štvrtok 12. októbra o 9.30 h
Strašidýlko z aktovky a Mobilmánie v pohádkové říši
Prezentácia spoločných kníh českej autorky Lenky Rožnovskej, slovenskej ilustrátorky Edit Sliackej a českého ilustrátora Milana Starého, spojená s workshopom. MsK

štvrtok 12. októbra o 10.00 h
Chrochtík a Kvikalka na ceste do knižnice
Prezentácia knihy autorky Ester Starej spojená s výtvarným workshopom 매크로 다운로드. MsK

štvrtok 12. októbra o 14.00 h
Besedujeme a tvoríme s Ester a Milanom
Stretnutie s autorskou dvojicou Ester a Milanom Starými spojené s workshopom a výstavou ilustrácií. MsK

piatok 13. októbra o 9.00 h
3333 km k Jakubovi
Prezentácia knihy českej autorky Petry Braunovej a workshop s ilustrátorom Nikkarinom 감자별 다운로드. MsK

piatok 13. októbra o 9.00 h
Skok do tmy
Prezentácia spoločných kníh českého autora Daniela Rušara a slovenských ilustrátorov Ľuboslava Paľa a Ley Točekovej. MsK

piatok 13. októbra o 10.00 h
Keď čítanie je čtení…
Českí a slovenskí autori čítajú zo svojej tvorby: Ján Uličiansky, Daniel Rušar, Ľuboslav Paľo, Ester Stará, Milan Starý, Nikkarin, Petra Nagyová Džerengová, Petra Braunová a Lenka Rožnovská 알리아스 다운로드. MsK

piatok 13. októbra o 14.00 h
Rozprávky a pohádky Jána Uličianskeho
Stretnutie s česko-slovenskou tvorbou obľúbeného slovenského autora. MsK

piatok 13. októbra o 14.30 h
Analfabeta Negramotná
Prezentácia knihy za účasti autora Jána Uličianskeho, spojená s divadelnou dramatizáciou Divadla KBT 마이크로소프트 픽스잇 다운로드. MsK

piatok 13. októbra o 15.00 h
Ako sa smútok stratil
Výtvarný workshop s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom. MsK

Projekt Keď čítanie je čtení odštartoval v auguste. Hlavným cieľom už deviateho ročníka je nadviazať na tradície a kultúrne potreby českej národnostnej menšiny, rozvíjať a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry, ktorá je blízka aj Slovákom 기생수 파트1 자막 다운로드.

„Zároveň chceme priblížiť príslušníkom českej menšiny a ich potomkom, tiež príležitostným návštevníkom z Čiech, ale aj širokej verejnosti hodnotné diela českej kultúry, predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov z krajiny, s ktorou sme ešte pred 25 rokmi tvorili spoločný štát. V rámci projektu sme pripravili bohatý program, ktorý tvoria stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, literárne dramatizácie, tvorivé dielne na motívy českých kníh, výstavy ilustrácií a veľkoplošných objektov. Prostredníctvom týchto podujatí ukazujeme našim deťom i celej verejnosti, že čítanie v českom jazyku môže byť rovnako hodnotné, zábavné i poučné, tak ako v slovenčine 신서유기 6 3화 다운로드. Tento projekt má ešte jeden významný prínos: predstavuje spoločné diela českých a slovenských umelcov, ich úspešnú spoluprácu – na konkrétnych dielach a formou spoločných stretnutí, besied, prezentácií i výstav,“ hovorí Drahomíra Moretová z Mestskej knižnice Mesta Piešťany.
Aj vďaka úspešnosti tohto projektu z predchádzajúcich rokov je aktuálny ročník realizovaný v spolupráci s inštitúciami ako Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism, České centrum v Bratislave, Český spolok v Trnavskom regióne – miestny klub Piešťany our story. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je Festival českej a slovenskej tvorby pre deti. Ten bude realizovaný v hlavnom meste Českej republiky v  Muzeu hlavního města Prahy, Slovenskom inštitúte v Prahe, Městskej knihovni Praha a za podpory Veľvyslanectva SR v Prahe. Odborným garantom projektu je riaditeľka Českého centra v Bratislave Vilma Anýžová. Projekt potrvá do konca roka a realizuje sa s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017.

TS/red Ilustr. foto: Martin Palkovič

REKLAMA