Úvod Kultúra Trnavská župa poskytne 165 tisíc eur ako prvú pomoc pre kultúru

Trnavská župa poskytne 165 tisíc eur ako prvú pomoc pre kultúru

REKLAMA

Nezávislá kultúra je jednou z oblastí najviac zasiahnutých koronakrízou. Trnavská župa preto pripravila „záchranný balík“ v objeme 165 tisíc eur na podporu kultúry v kraji 윈도우 디스크 이미지 다운로드. Jedna časť tejto sumy bude prerozdelená v rámci výzvy medzi profesionálne subjekty nezávislej kultúry. Druhú časť župa použije na podporu divadelných a výtvarných umelcov prostredníctvom svojich kultúrnych inštitúcií next Girl Age Screensaver.

„Trnavská župa pripravila finančnú injekciu 165 tis. eur na podporu nezávislej kultúry, ktorá teraz zápasí o prežitie Internet Explorer 8.0. Pre profesionálne subjekty vyčleníme 100 tis. eur. Tieto prostriedky budú určené na pokrytie ich personálnych a režijných nákladov, prenájom priestorov či úhradu energií Dokuro apk. Ďalšie financie, celkom 65 tis. eur, budú vyčlenené prostredníctvom našich kultúrnych inštitúcií. Dve galérie dostanú spolu 40 tis. eur na akvizíciu vizuálnych diel súčasných slovenských umelcov a štyri knižnice celkom 10 tis 사뿐사뿐 mp3 다운로드. eur na nákup knižných titulov od malých slovenských vydavateľstiev. Na zapojenie divadelných umelcov na voľnej nohe do externého tvorivého tímu získa Divadlo Jána Palárika v Trnave 15 tis. eur. Takouto mimoriadnou spoluprácou vznikne inscenácia pôvodnej slovenskej hry pripravovanej na sezónu 2020/2021,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Hlavným cieľom podporného programu je zmiernenie dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na nezávislú kultúru v trnavskej župe. Týmto krokom chce župa podporiť nezriaďovanú kultúru ťažkých časoch a zachovať rozmanitosť kultúrnej ponuky. V širšom kontexte má kultúra a umenie totiž priamy dosah na posilnenie sociálnej inklúzie, ako aj slobody, demokracie, či občianskej spoločnosti.

Text a foto: Tlačová správa TTSK

REKLAMA