Connect with us

Kultúra

Slovenský komorný orchester uvedie dielo J. G. Albrechtsbergera

Published

on

Reklama
Reklama

Johann Georg Albrechtsberger patril popri Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi a Josephovi Haydnovi k najvýznamnejším hudobným skladateľom obdobia viedenského klasicizmu druhej polovice 18. storočia. Jeho harfový koncert C dur patrí k najkrajším v klasicistickej sólovej harfovej literatúre. Harfistka Katarína Turnerová ho spolu so Slovenským komorným orchestrom uvedie na koncerte v Piešťanoch ako festivalovú premiéru už v stredu 16. júla o 19.00 h. Zaznejú aj diela J. Haydna, J. Podprockého, J. S. Bacha, Ch. Gounoda, J. Masseneta a L. Janáčka.

Katarina TurnerovaV roku 1960 vznikol na pôde Slovenskej filharmónie Slovenský komorný orchester, pri zrode ktorého stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930-2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Zúčastnil sa na významných hudobných festivaloch a uskutočnil koncerty na prestížnych svetových pódiách v Európe, severnej a južnej Amerike, Austrálii a Ázii. Spolupracovali s ním významní interpreti. Umelecký vedúci Bohdan Warchal viedol orchester celých 40 rokov.

Jeho nasledovníkom sa stal sliezsky rodák Ewald Danel, ktorý je umeleckým vedúcim súboru od januára 2001. Repertoárové ťažisko omladeného telesa sa jemne posunulo v prospech romantizmu a hudby 20. storočia. Výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudbu si orchester každoročne pripomína mimoriadnym koncertom Hommage a` Bohdan Warchal. Orchester objavil pre slovenské publikum mnohé doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval takmer päťdesiat skladieb.

V sezóne 2012/2013 účinkoval SKO na festivaloch v ruskom Petrohrade, v Taliansku, Českej republike, uskutočnil koncertné turné po Japonsku a Južnej Kórei, v sezóne 2013/2014 sa predstavil na festivaloch v Azerbajdžane (Baku) a v Českej republike. Na domácej pôde v rámci abonentných koncertov v cykle Hudba v chrámoch  vytvára novú tradíciu každoročného uvádzania oratória Mesiáš G. F. Händla, udržiava starú bratislavskú tradíciu uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Dóme sv. Martina na Kvetnú nedeľu a pokračuje v uvádzaní koncertov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Reklama

Katarína Turnerová študovala hru na harfe na žilinskom konzervatóriu v triede Tibora Kováča a na Akadémii múzických umení v Prahe pod vedením Karla Patrasa a Renaty Kodadovej. Už ako konzervatoristka sa stala víťazkou viacerých slovenských interpretačných súťaží. Počas vysokoškolského štúdia v Prahe začala pôsobiť aj profesionálne – ako prvá harfistka v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave. Tento post zastávala v rokoch 1990–1995. Od roku 1995 je sólo harfistkou v orchestri Slovenskej filharmónie. V rokoch 1994–1997 zároveň pôsobila aj v medzinárodnom symfonickom orchestri United Philharmonic Vienna vo Viedni.

Ako sólistka i komorná hráčka účinkuje na domácich koncertných pódiách a hudobných festivaloch, kde spolupracuje s poprednými inštrumentalistami, vokalistami, speváckymi zbormi, komornými súbormi i orchestrami.

Mnohé skladby harfového repertoáru slovenských i svetových autorov nahrala na CD i DVD nosiče, ako aj pre potreby vysielania významných verejno-právnych kultúrnych inštitúcií na Slovensku, v Rakúsku, vo Veľkej Británii i v Japonsku. V posledných rokoch stále častejšie participuje aj na nahrávkach filmovej hudby.

(du)

Populárne články