REKLAMA

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vydalo novú reprezentačnej knihy o Piešťanoch – Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I Men's Worship Camp 2018. Československej republiky. Jej slávnostné predstavenie verejnosti sa uskutoční vo štvrtok 14. februára o 16:30 h v Kultúrnospoločenskom centre Fontána 엔비디아 지포스 다운로드.

REKLAMA
Chlapci na panvici
PN Taxi
Dompek Pizza donaskova sluzba
Buenos pizza  burger
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl

Kniha so 650 historickými fotografiami prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19 egov 파일 다운로드. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia Lineage Pack.

„V publikácii sme sa rozhodli priniesť reprezentatívny výber viac ako 600 historických fotografií Piešťan a poskytnúť prostredníctvom nich čo najkomplexnejší obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali Unwritten tube downloads. Sústredili sme sa i na originalitu, vyberali sme fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. Publikácia bola vydaná v slovensko – anglickom verzii,“ približuje riaditeľ múzea Vladimír Krupa I'm going to download.

Kniha hoci oficiálne bude predstavená až zajtra, je  už v predaji v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany (Kursalonu) 령 제로 다운로드.

-inf- Foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera

REKLAMA