REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vydalo novú reprezentačnej knihy o Piešťanoch – Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I Men's Worship Camp 2018. Československej republiky. Jej slávnostné predstavenie verejnosti sa uskutoční vo štvrtok 14. februára o 16:30 h v Kultúrnospoločenskom centre Fontána 엔비디아 지포스 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Kniha so 650 historickými fotografiami prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19 egov 파일 다운로드. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia Lineage Pack.

„V publikácii sme sa rozhodli priniesť reprezentatívny výber viac ako 600 historických fotografií Piešťan a poskytnúť prostredníctvom nich čo najkomplexnejší obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali Unwritten tube downloads. Sústredili sme sa i na originalitu, vyberali sme fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. Publikácia bola vydaná v slovensko – anglickom verzii,“ približuje riaditeľ múzea Vladimír Krupa I'm going to download.

Kniha hoci oficiálne bude predstavená až zajtra, je  už v predaji v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany (Kursalonu) 령 제로 다운로드.

-inf- Foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera

REKLAMA