Connect with us

Kultúra

Martin Ševčovič predstaví svoj experiment – Tekutú matricu

Published

on

Reklama
Reklama

Výtvarník Martin Ševčovič, rodák z Piešťan, predstaví od piatka 13. februára v Magna gallery na Teplickej ulici autorskú výstavu svojich diel s názvom Tekutá matrica. Ako hosťa si pozval fotografa Petra Čintalana. Tekutá matrica, je nový pojem zavedený Ševčovičom, fungujúci na princípe chemicko-fyzikálnych vlastností minerálnych roztokov, ktoré pomocou hydrolýzy a elektrolýzy odtláča. 

poster TEKUTÁ MARTINCA_Martin Ševčovič_Magna GALLERY_ 2015_

Výstava ponúkne divákovi výber z artefaktov dizertačnej práce Martina Ševčoviča, ktorého výskum bol zameraný na experiment v oblasti grafického média. Autor sa programovo venuje problematike transformácie grafického média so zameraním na využitie nových materiálov a stratégií, pomocou ktorých sa dá realizovať odtlačok.  Z pohľadu autora vytváranie obrazu s využitím chemických reakcií ušľachtilých a neušľachtilých kovov, konotujúcich s obsahovou stránkou v zmysle stavebných prvkov mentálnej individuality subjektu. Tieto stavebné prvky vníma z pohľadu dvoch polarít, kladnej a zápornej. Prevaha jednotlivej polarity voči celku ovplyvňuje samotnú individualitu subjektu, dá sa hodnotiť ako negatívne alebo pozitívne vlastnosti subjektu.  Výskum dokumentoval Peter Čintalan pomocou fotografie, kde zaznamenával proces zmeny na odtlačkoch z tekutej matrice.

Okrem fotografií a grafických listov budú môcť diváci vidieť aj objekty, vytvorené experimentálnymi formami realizácie odtlačkov, pomocou ktorých autor zobrazuje svoj pohľad na zmysel života. Vystavené diela si môžete pozrieť do 14. marca.

Reklama

 Životopis

Martin Ševčovič, sa narodil 6. júna 1983 v Piešťanoch na Slovensku. Doktorandské štúdium úspešne ukončil v roku 2014 u doc. Rastislava Trizmu, akad. sochára na Katedre socha, objekt, inštalácia v obore Výtvarné umenie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Predtým absolvoval magisterské štúdium v  Ateliéri voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal. Zahraničnú stáž cez projekt Erasmus absolvoval v roku 2007 na Akadémii krásnych umení v Poznani, Poľsko. V súčasnosti zastáva funkciu kontrolóra Asociácie doktorandov Slovenska (ADS) a zastupuje Slovensko v Európskej komisii pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (EURODOC). Je členom Združenia grafikov Slovenska a Spolku výtvarníkov Slovenska a od roku 2012 predsedom občianskeho združenia Young art show. Od roku 2006 sa venuje organizovaniu medzinárodných skupinových výstav, mladých výtvarníkov pod značkou Young art show. Jedná sa o projekt, ktorý poskytuje priestor pre komunikáciu s divákom a prezentáciu prác mladých začínajúcich výtvarníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Organizačné vedomosti, ktoré uplatňuje pri realizácii výstav, získal na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Jeho práce boli vystavené na viacerých samostatných výstavách a desiatkach skupinových výstav, napríklad v USA, Mexiku, Brazílii, Egypte, Rusku, Belgicku, Holandsku, Fínsku, Švédsku, Nemecku, Grécku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Rumunsku, Portugalsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Maďarsku, či na Slovensku. Jeho práce sú súčasťou viacerých zbierok v USA, Mexiku, Brazílii, Fínsku, Belgicku, Maďarsku a Grécku. V roku 2011 bol ocenený na medzinárodnom Bienále grafiky a kresby v maďarskom Györi. V roku 2013 získal Cenu primátora Mesta Piešťany a stal sa kultúrnou osobnosťou Mesta Piešťany. V tomto roku prevzal aj ocenenie od starostu Obce Trebatice, pri príležitosti 900. rokov od prvej písomnej zbierky založenia obce. V roku 2013 sa jeho práce umiestnili na treťom mieste na The International Small Engraving Salon Carbunari 2013, Rumunsko a v roku 2014 mu porota udelila špeciálnu cenu na The International Small Engraving Salon 2014, Florean Museum, Maramures, Rumunsko. V jeho portfóliu nájdeme práce vytvorené pomocou grafického média, maľby, objektu a iných.

 Životopis

Peter Čintalan, sa narodil 16. 9. 1984 v Košiciach. Magisterské štúdium úspešne ukončil v roku 2010 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre Fotografie a nových médií. Zahraničnú stáž absolvoval v roku 2009 na Univerzite výtvarného umenia v Poznani, Poľsko. Od roku 2014 je členom predsedníctva Asociácie doktorandov Slovenska (ADS). V súčasnosti pedagogicky pôsobí na škole úžitkového umenia v Bratislave. Jeho práce boli vystavené na viacerých skupinových výstavách v Nemecku, Českej Republike, Rusku, Fínsku, Lotyšsku, Estónsku a Slovensku. Žije a venuje sa fotografii v Bratislave.

(PR)

                              

Populárne články