Úvod Kultúra Divadlo na TrakOch prináša po muzikáli Jesus Chris Superstar jedinečné vianočné oratórium

Divadlo na TrakOch prináša po muzikáli Jesus Chris Superstar jedinečné vianočné oratórium

REKLAMA

Na Vianoce 2018 prináša Divadlo na TrakOch, ochotnícke divadlo z Trakovíc, svojim priaznivcom nezvyčajný darček v podobe premiéry Vianočného oratória Prorokovaný tutu. Po úspešnom muzikáli Jesus Christ Superstar zameriava svoju pozornosť na tradície a návrat ku koreňom slovenskej kultúry. Spojenie sakrálnej hudby, prostonárodných vianočných piesní a príbehu narodenia Mesiáša do divadelného predstavenia vytvorí pred očami diváka jedinečnú mozaiku starého a nového sveta Korean Typeface.

Myšlienka sa zrodila v hlave Katky Rajnicovej, spoluzakladateľky Divadla na TrakOch a zároveň členky speváckeho zboru Adoremus 코어고딕 다운로드. Dielo vychádza z pastorálnej omše „Poslyšte nás namálo“ zo zbierky A.Kmeťa „Prostonárodné vianočné piesne“, ktorú hudobne spracoval Mgr 당나귀 p2p 다운로드. art Dušan Bill a zbor Adoremus ju uviedol prvýkrát na Vianoce 2017. Nielen krásne melódie v citlivo spracovaných aranžmánoch, ale aj dialogické texty ju inšpirovali k myšlienke spojenia zboru s divadlom a vytvorenia hudobno-dramatického diela Only download. Pastorálna omša bola doplnená o ďalšie piesne zo zbierky A.Kmeťa a zhudobnenými fragmentami z proroctva Izaiášovho, aby sa ideovo aj dejovo zjednotila línia príbehu 어도비 애프터 이펙트 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
Knebl
PN Taxi

Počas tvorivých príprav sa spočiatku skromný projekt začal meniť na unikátne dielo, ktoré nemá na Slovensku obdoby. Vianočné oratórium Prorokovaný je nielen príbehom o príchode prorokovaného Mesiáša, ale aj príbehom obyčajných ľudí, ktorí sa snažia hľadať Boha Paint. A hoci doba, spoločnosť a človek v nej sa mení, predsa každý rok s pokorou v srdci obraciame svoj pohľad k nebu a očakávame Jeho príchod chrome 구버전 다운로드. Výnimočný charakter diela potvrdzuje aj účinkovanie Slovenského speváckeho zboru Adoremus pod vedením Mgr Hot body download. Art Dušana Billa a sláčikového kvarteta Mucha Quartet. Vzhľadom na svoj špecifický charakter bude predstavenie uvedené exkluzívne iba v jedinom termíne 29.12.2018 o 19.00 v kostole sv centos iso 다운로드. Štefana Kráľa v Trakoviciach.

Viac informácií na FB udalosti.  Predpredaj lístkov online.

-ah-

REKLAMA