Connect with us

Koktail

Trápia vás neuhradené faktúry? Riešením je využitie rozhodcovského súdu

Published

on

Reklama
Reklama

Absencia vymožiteľnosti práva aj neprimeraná dĺžka súdneho konania – to sú problémy, ktoré dokáže efektívne riešiť Stály rozhodcovský súd EURES.

[singlepic id=39245 w=520 h=340 float=center]

 

Takýto rozhodcovský súd máme aj v Piešťanoch. Slovensko od roku 2002 patrí ku krajinám, ktoré uznávajú možnosť riešiť spory alternatívne – bez zbytočných prieťahov na štátnych súdoch. Rozhodcovský súd je efektívnou možnosťou ako eliminovať stratu času a finančných prostriedkov.

Reklama

„Občania a podnikateľské subjekty sú čoraz menej ochotní čakať roky na súdne rozhodnutia a potrebujú definitívne a efektívne riešenia osobných alebo hospodárskych záujmov“ vysvetlil Mag.iur. Michael Hüttl , predseda Stáleho rozhodcovského súdu EURES a mediátor.

Na túto nezávislú inštitúciu sa môžu obrátiť fyzické aj právnické osoby, ak chcú, aby sa spory medzi nimi riešili bez zbytočných prieťahov a zvyšovania nákladov. Keďže súd pôsobí na základe zákona č. 244/2004 Z.z. o rozhodcovskom konaní, jeho rozsudok je priamym podkladom pre prípadnú následnú exekúciu a zároveň je rovnocenný rozsudku všeobecného súdu.

K hlavným výhodám rozhodcovského konania patria nízke náklady a okamžitá vykonateľnosť. Rozhodnutie príde spravidla do 30 dní od doručenia žaloby a je uznávané v 144 krajinách sveta, čo je výhodou aj pre firmy pôsobiace v zahraničí. Konanie je pritom neverejné a nesúčinnosť žalovaného nie je prekážkou konania.

Základom pre konanie je rozhodcovská zmluva alebo doložka uzavretá oboma stranami. Táto doložka sa stane priamou súčasťou zmlúv. Pri vzniku sporov rozhodne súd spravidla v písomnom konaní. Podľa rokovacieho poriadku vydá rozhodnutie samostatný rozhodca alebo senát.

Rozhodcovský súd môže poslúžiť pri vymáhaní neuhradených faktúr alebo pôžičiek, ale aj pri nedodržiavaní ďalších obchodných záväzkov. V Piešťanoch ho nájdete na Krajinskej č. 3 a viac informácií ako aj rozhodcovskú doložku získate na internetových stránkach arbitraz-mediacia.sk.

Text: PR

Populárne články