Connect with us

Koktail

Školou roka sa opäť stala ZŠ Brezová, ocenené boli aj ďalšie školy a talenty

Published

on

Reklama
Reklama

Piešťanskí školáci sa zapájajú do súťaží a olympiád, darí sa im v športe a okrem toho tvoria školské časopisy. Vo voľnom čase sa stíhajú venovať aj hudbe, tancu či výtvarnému umeniu. Ich úspechy a aktivity ocenilo Mesto Piešťany na konci júna v Dome umenia na vyhlásení výsledkov „Talenty a Škola roka Piešťan 2015/2016“.

Primátor Miloš Tamajka, jeho prvý zástupca Michal Hynek a predsedníčka Komisie pre školstvo a mládež Iveta Babičová ocenili riaditeľov aj najaktívnejších učiteľov a žiakov zo všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj z cirkevnej spojenej školy a osemročného gymnázia. Za reprezentáciu mesta sa poďakovali aj Základnej umeleckej škole, ktorej talentovaní žiaci spríjemňovali aj samotné podujatie.

Každoročnou súčasťou podujatia je aj vyhlásenie najlepších športovcov. Svojich zástupcov nominovali jednotlivé školy a tento titul si nakoniec odniesli Ema Jančovičová zo ZŠ Brezová a Rastislav Podhradský zo ZŠ Mojmírova. Najaktívnejšou školou v športe v kategórii do 300 žiakov sa stala Cirkevná spojená škola a v kategórii nad 300 žiakov zasa ZŠ na Brezovej ulici.

Jednotlivé školy súťažili aj to, ktorá ma najkrajší školský časopis. Na tretej priečke sa umiestnila ZŠ Mojmírova, druhé miesto obsadila ZŠ Brezová a víťazstvo patrilo ZŠ Holubyho s časopisom Holubníček.

Reklama

Najlepší výtvarný návrh na logo tohtoročných „Talentov“ nakreslila Ivana Mičutková zo ZŠ Brezová. Vyhodnotený bol aj Humánny čin roka, prednosta mestského úradu Eduard Strapatý ceny odovzdal žiakom zo ZŠ Mojmírova a Nicol Šútovskej zo ZŠ Vajanského.
Školou roka sa už po štrnásty raz stala ZŠ Brezová. Cenu si z rúk primátora prebrala jej riaditeľka Bronislava Fačkovcová. Za svoje aktivity v mimoškolskej činnosti si titul odniesla aj ZŠ Františka Ernesta Scherera. Cenu prebrala riaditeľka Gizela Talačová.

-Zdroj: Mesto Piešťany, Eva Bereczová/Foto: archív-

Populárne články