Úvod Koktail Pri konzervácii hradu Tematín zistili aj, že jedna z bášt bola kedysi...

Pri konzervácii hradu Tematín zistili aj, že jedna z bášt bola kedysi zasypaná kuchynským odpadom

Posledný marcový víkend sa na hrade Tematín konala prvá tohtoročná brigáda občianskeho združenia Hrad Tematín. Začala ňou štvrtá sezóna konzervácie ruín hradu, ktorú združenie realizuje. Doposiaľ sa im podarilo rozbehnúť niekoľko prelomových výskumov, vďaka ktorým boli zistené nové informácie o hrade Download the deleted video from YouTube. Na základe výsledkov týchto výskumov, bol zvolený postup konzervačných prác, ktorý je konzultovaný so odborníkmi v tejto oblasti.

„Posledný výskum bol zameraný na oblasť archeológie. Dobrovoľníci počas minuloročného leta odstránili z východnej bašty cez 40 ton nánosov, čo bolo nutné z hľadiska statickej stability objektu 심슨 더무비 다운로드. Úroveň terénu v bašte tak znížili o 2,4 metra. Výsledkom výskumu bolo zdokumentovanie niekoľkých kultúrnych vrstiev, v ktorých sa našlo množstvo keramického materiálu – kachlice, fajky, rozbité džbány, misy, taniere a iné. Celkové uloženie týchto vrstiev nasvedčuje tomu, že bašta bola na konci svojho funkčného obdobia – okolo roku 1700 – cielene zasypaná v krátkom období odpadovým kuchynským materiálom fusion 360. Bežne sa tento odpad sypal za hradby, preto je podivuhodné, že takéto množstvo odpadu sa umiestnilo do bašty. Názory odborníkov sa rôznia a konečnú príčinu sa pravdepodobne dozvieme po dokončení archeologických výskumov v nasledujúcich objektoch, čo predstavuje možno aj niekoľko rokov,“ konštatoval Mgr. Mojmír Choma z OZ Hrad Tematín.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici
Knebl

Zaujímavé sú aj výsledky geofyzikálneho prieskumu, ktorý na hrade robila Katedra geofyziky Univerzity Komenského shapes. Pomocou gravimetra, ktorý meria veľmi malé zmeny zemskej tiaže sa namerala na jednom mieste anomália (rozdielna hodnota, odchýlka od normálneho stavu), čo môže nasvedčovať prítomnosť zavalenej cisterny na vodu. Cisterna je pre združenie veľmi dôležitá, pretože vodu pracne na hrad vyvážajú svojím 22-ročným autom.

Na poslednej minulotýždňovej akcii dobrovoľníci hasili vápno pre letné murovanie, čistili hrad a jeho okolie od odpadkov, upravovali časť chodníkov a postavili plošinu pri múre, kde sa chystajú murárske práce 두시탈출 컬투쇼 다운로드. Bude sa konzervovať severný palác. Dobrovoľníci sa tešia, že vôbec ešte stojí. Možno je to práve ich vekový priemer – 23 rokov – ktorý im dodáva odhodlanie robiť niečo takéto, pri čom si množstvo ľudí len ťuká na čelo a keď sa dozvedia, že to robia za stravu, tak to už nastupuje aj smiech. Ako združenie na vlastnej stránke www.tematin.eu píše, nejde im o to, aby hrad vlastnili alebo aby na tom ktosi zarábal Windows 10 trial. V skutočnosti sú vysoko stratoví a to jediné čo ich ešte pri práci drží, je vzťah ku hradu a pocit zodpovednosti za dedičstvo, ktoré nám tu generácie zanechali. Rovnako je to aj veľké dobrodružstvo pracovať na výskumoch kedy je skoro vždy isté, že výsledky budú veľmi zaujímavé až ohromné.

[youtube width=“518″ height=“350″]http://www.youtube.com/watch?v=fdYr48-3RSc[/youtube]

Podľa vyjadrenia M free horoscopes. Chomu by sa mal tento rok začať dendrochronologický výskum, ktorý na základe odobraných vzoriek dreva z pôvodných trámov v múroch vie veľmi presne určiť, kedy strom rástol a dokonca aj to, v ktorom roku bol zoťatý. Takto bude možné povedať, kedy sa robila ktorá prístavba hradu. Taktiež sa bude pokračovať v argeologickom bádaní a pribudnúť by mal okrem ďalšieho historicko-architektonického výskumu aj chemický rozbor použitých mált 알라딘 애니메이션 자막 다운로드. To pomôže ozrejmiť aké pomery zložiek v malte používali naši predkovia. Ak by sa používal príliš rozdielny pomer pri konzervácii, mohlo by to spôsobiť problémy.

Na leto sa pripravujú tábory, na ktoré má prísť pomôcť aj dobrovoľnícka sila z Mexika a Veľkej Británie 에어클래스 다운로드. Nečudo, pretože na hrade sa pracuje v dobrej nálade a s úsmevom. Ktokoľvek má záujem o archeológiu a iné oblasti alebo čo i len pár kameňov pozbierať, je vítaný. Stačí napísať na mojmir@tematin.eu a môžete vyraziť na víkendový aktívny oddych, stravu budete mať zabezpečenú. Pokojne sa môžu prihlásiť aj celé partie coc. Jediným obmedzením je veľkosť kotla.

Autor: ra Foto: OZ Hrad Tematín

REKLAMA

REKLAMA