Úvod Koktail Pamätihodnosti mesta: Obtokové rameno Váhu

Pamätihodnosti mesta: Obtokové rameno Váhu

REKLAMA
Esesko

K pamätihodnostiam mesta Piešťany bez pochyby patrí aj Obtokové rameno Váhu, ktoré lemuje Kúpeľný ostrov. Ekologický význam územia podčiarkujú špecifické podmienky pre močiarne rastlinstvo, zimovanie vtáctva a tvorbu liečivého bahna Samurai Showdown 4. Od rieky Váh je rameno oddelené systémom hatí.

IMG_3541

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

IMG_3537 – kópiaObtokové rameno Váhu sa nachádza naľavo od rieky Váh a siaha od Hornej hate až po Krajinský most. 2,8 km dlhé rameno bolo vybudované s cieľom ochrániť Kolonádový most pred prívalovou vodou počas povodní 영어 오디오북 다운로드.

2114Jeho vybudovaním vznikol Kúpeľný ostrov, ktorý je v skutočnosti iba polostrovom Snowbros. Mŕtve rameno sa tak stalo východnou hranicou „ostrova”. Horná hať pri golfovom ihrisku sa začala stavať v roku 1958.

IMG_3645 – kópia

IMG_3650 – kópia

IMG_3629 – kópia

IMG_3640 – kópiaNajvýznamnejším prírodným bohatstvom v tejto lokalite sú termálne pramene a sírne bahno. Na týchto dvoch základných pilieroch boli založené a vybudované piešťanské kúpele 천지인 자판 다운로드.

IMG_7266

IMG_7277

IMG_7282

Mŕtve rameno je domovom pre rôzne ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, mäkkýše, pavúky či hmyz Download the day-to-day.

Nájsť tu možno užovky, korytnačky, vodné vtáky (labuť, volavka, beluša, čajka, rybár, rybárik, kalužiak, lyska, sliepočka, kačica atď.), ondatry, nutrie, na trávnatých brehoch slimáky, vážky, motýle a na stromoch nepochybne veverice nateon 4 0 다운로드.

IMG_3670 – kópiaRameno má nemalý význam pre zimovanie vtáctva – cez zimu vodná hladina nezamŕza Sony Vegas 12.

IMG_3707 – kópiaDSC_0147IMG_3528 – kópiaIMG_0325

IMG_3738 – kópia

IMG_7345DSC_1340DSC_0112

Stojaté vody sú bohaté na ryby, akými sú kapor, zubáč, pleskáč, plotica, karas, jalec, lieň či dokonca sumec 사브리나 다운로드.

IMG_3561 – kópiaObtokové rameno Váhu zdobia desiatky druhov vodných rastlín Vector image. V roku 1988 sa uskutočnil systematický prieskum a odvtedy prebieha overovanie a dopĺňanie výskytu ohrozených druhov.

IMG_3581 – kópia

IMG_7149

IMG_3630 – kópia

Doposiaľ bolo určených 36 vodných a močiarnych druhov KakaoTalk 4.4.2. K vzácnym a ohrozeným patrí hlavne okrasa okolíkatá, marica pílkatá, zeler plazivý, truskavec obyčajný, leknica žltá (prinesená po roku 1989) a šípovka vodná.

IMG_3628 – kópia

V zozname ohrozených druhov sa v minulosti nachádzali aj dvojzub ovisnutý a valeriána lekárska.

IMG_3471 – kópia

Územie je chránené v rámci ochranného pásma kúpeľných liečivých zdrojov.

skúška 16 bit

Na prírodnú lokalitu negatívne vplýva znečisťovanie Vápenického potoka splaškami z bananských domácností bez vybudovanej kanalizácie, automobilová doprava v tesnej blízkosti ramena a poľnohospodárska činnosť v susedstve ramena.

IMG_3695 – kópiaNapriek tomu je mŕtve rameno so svojím okolím domovom pestrej škály živočíchov aj rastlín a miestom oddychu turistov a domácich.

IMG_3694 – kópia

IMG_0638

IMG_3678 – kópia

-zdroj: Pamätihodnosti mesta Piešťany, Piešťanské informačné centrum; foto: vv, obec Banka; video: vv-

REKLAMA