Úvod Koktail Nadácia SPP podporí rehabilitácie pacientov sumou 30 000 eur

Nadácia SPP podporí rehabilitácie pacientov sumou 30 000 eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Nadácia SPP sa rozhodla aj v roku 2017 podporiť projekt Nadácie ADELI „O krok vpred“, týkajúci sa rehabilitácií pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä postihnutých detskou mozgovou obrnou 포켓몬스터 하트골드 드라스틱 다운로드. Medzi žiadateľov bude celkovo rozdelená suma 30 000 eur, pričom každý z nich sa bude môcť uchádzať o príspevok vo výške maximálne 2 000 eur Notosans. Liečba vybratých uchádzačov bude prebiehať v ADELI Medical Centre a formulár žiadosti je potrebné odoslať najneskôr do 3. novembra, jeho verziu na stiahnutie nájdete tu 인텔리j 무료 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých 수능 영단어 다운로드. Cieľom je prispieť k skvalitneniu ich života, umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program a podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so znevýhodnením zlepšiť ich situáciu 아이리스 17 다운로드.

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou – DMO easeus todo backup. V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou Seongnam City Health Center. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v ADELI Medical Centre.

Žiadosti s formulárom a lekárskou správou je potrebné posielať poštou na adresu Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava najneskôr do 3 ghost32. novembra 2017. Ak ste pobyt už absolvovali, lekársku správu nemusíte prikladať. Konzultácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0915 776 378, alebo mailom na: sabova@adelicenter.com

-lt/Zdroj, foto a grafika: Nadácia ADELI, Nadácia SPP-

REKLAMA