Úvod Koktail Na kňaza Branislava Bukovského si spomenú pri svätej omši a následnom stretnutí

Na kňaza Branislava Bukovského si spomenú pri svätej omši a následnom stretnutí

REKLAMA

V kostol sv. Štefana sa v sobotu 17. marca uskutoční spomienková omša na zosnulého kňaza Branislava Bukovského, ktorý pôsobil aj v Piešťanoch hneď po svojej vysviacke Young Cart. Zomrel náhle pred štyrmi rokmi  23. marca 2014 vo veku 46 rokov.
Svätá omša začne o 16:00 h Pratus. Po nej je pripravený voľný program s malým občerstvením, fotkami, premietaním dokumentu zo života B. Bukovského a tiež program pre celé rodiny 은하영웅전설4 다운로드.

Branislav Bukovský sa narodil 13. februára 1968 v Trnave. Za Kristovho kňaza bol ordinovaný 10. júna 1995. Pôsobil ako kaplán vo farnostiach Piešťany, Bratislava – Blumentál a Bratislava – Sv 알투비트 싱글 다운로드. Alžbety. Ako administrátor slúžil od roku 1999 vo farnosti Veľké Ripňany. V roku 2001 bol menovaný za farára do farnosti Bratislava – Devín a od roku 2006 slúžil ako farár vo farnosti Bratislava – Kráľovnej Rodiny nplayer 영상 다운로드. Pôsobil zároveň ako cirkevný sudca a dlhé roky sa podieľal na výrobe náboženských programov v Slovenskej televízii. Branislav Bukovský bol aj členom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky Naver Baseball Download. Zomrel náhle v nedeľu 23. marca 2014 vo veku 46 rokov vo Francúzsku.

REKLAMA
Knebl
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba

-red-

 

REKLAMA