Connect with us

Koktail

Jarné prázdniny v Zlíne

Published

on

Reklama
Reklama

Deti v Trnavskom kraji si tento týždeň užívajú jarné prázdniny. Tento čas využívajú na rôzne aktivity, ktoré im ponúkajú rodičia, priatelia, záujmové kluby, organizácie alebo samotné školy. V stredu 7. marca sa žiaci Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch zúčastnili poznávacej aktivity, ktorú pre nich pripravil učiteľ Mgr. Lukáš Mencl.

Tradičné stretnutie, skoro ráno na stanici, odštartovalo pre žiakov očakávaný výlet do Zlína, presnejšie do Filmových ateliérov – Filmového uzla Zlín a jeho priestorov, kde sa žiaci dozvedeli informácie z histórie o založení ateliérov, inštitúcie s baťovskou históriou, ktoré preslávili svojimi animovanými dielmi predovšetkým Karel Zeman (najznámejšie sú Pán Prokouk a Cesta do praveku) a Hermína Týrlová (najznámeší je azda Ferda mravec). Práve 7.3.2018, v deň našej návštevy, uplynulo 120 rokov od narodenia Jána Antona Baťu – zakladateľa ateliérov.

Po prehliadke nasledoval workshop vlastnej animácie – najdlhšia a najnáročnejšia časť celého programu. Prostredníctvom lektorky sa žiaci oboznámili a naučili základy plôškovej a priestorovej stop-motion animácie, vyrobili si vlastné scenáre, scény a postavy z najrôznejších materiálov (z plastov, kovov, gombíkov, papieru, plastelíny a mnoho ďalších). Neskôr, prostredníctvom modernej techniky, vytvorili v skupinkách krátke animované filmy.

Zdanlivo jednoduchý proces je potrebné vysvetliť. Animácia je zdanlivé oživovanie kreslených postavičiek alebo bábok. Princíp animácie je zaznamenanie sekvencie snímok, ktoré sú samy o sebe statické a zobrazujú pohyb po malých krokoch. Pri rýchlom zobrazovaní týchto snímok za sebou vďaka zotrvačnosti ľudského oka splynú do pohyblivého obrazu. Snímky sa však musia prehrávať takou rýchlosťou, ktorú ľudské oko nepostrehne. Na vytvorenie jednej sekundy takejto animácie je potrebných dvadsaťštyri snímok. Aby žiaci videli svoj výsledok práce čo najrýchlejšie, znížili sme tento počet približne na polovicu, teda na dvanásť až šestnásť snímok. Niektorým žiakom sa za tri a pol hodiny príprav scenára, scén, kulís a postáv z daných materiálov podarilo vytvoriť dvadsať až tridsaťsekundový animovaný film.

Slovíčko až v predchádzajúcej vete nie je náhodné. Za výsledkom dĺžky animácie sa ukrýva neskutočne náročná práca, ktorú žiaci museli vynaložiť. Pred každou vytvorenou snímkou, ktorých muselo byť pri dvadsaťsekundovej animácii viac ako štyristo, bolo potrebné postavy malými krokmi upravovať a milimeter po milimetri posúvať, polohovať, prípadne dotvárať dej novými postavami, kulisami či výmenou celej scény. Ide predsa o vytváranie takých zmien, ktoré sú nepatrné a jednoduchými trikmi dokážu „oklamať” oko diváka. Takáto príprava zabrala pri jednoduchých zmenách minútu, pri náročnejších scénach dve až tri minúty. A teraz je na každom z nás vytvoriť si ucelenú predstavu o tom, aký náročný bol proces vytvorenia až napríklad tridsaťsekundového filmu.

Reklama


Po tejto časti programu nasledovala oddychová prehliadka v Kabinete filmovej histórie, unikátnej stálej expozície artefaktov z histórie zlínskych ateliérov. V expozícii sa nachádzali autentické bábky, dekorácie, rekvizity a návrhy výtvarných riešení k filmom, ktoré sa v týchto ateliéroch nakrúcali, napríklad postavičky Pat a Mat a príslušné scény, Ferda mravec, Pán Prokouk a mnoho iných.

Jarnoprázdninová aktivita sa žiakom naozaj páčila. Na pamiatku si so sebou odniesli mnoho nových poznatkov o animovanom filme, jeho výrobe i o tom, aké náročné je animáciu vytvoriť na vlastnej koži. Každý žiak získal e-mailom svoju skupinovo vyrobenú animáciu, z ktorej majú rovnako nezabudnuteľný zážitok.

-ml-

Populárne články