Úvod Koktail Jarné prázdniny v Zlíne

Jarné prázdniny v Zlíne

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Deti v Trnavskom kraji si tento týždeň užívajú jarné prázdniny. Tento čas využívajú na rôzne aktivity, ktoré im ponúkajú rodičia, priatelia, záujmové kluby, organizácie alebo samotné školy 다이소 멤버십 다운로드. V stredu 7. marca sa žiaci Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch zúčastnili poznávacej aktivity, ktorú pre nich pripravil učiteľ Mgr Download Autocad 2018. Lukáš Mencl.

Tradičné stretnutie, skoro ráno na stanici, odštartovalo pre žiakov očakávaný výlet do Zlína, presnejšie do Filmových ateliérov – Filmového uzla Zlín a jeho priestorov, kde sa žiaci dozvedeli informácie z histórie o založení ateliérov, inštitúcie s baťovskou históriou, ktoré preslávili svojimi animovanými dielmi predovšetkým Karel Zeman (najznámejšie sú Pán Prokouk a Cesta do praveku) a Hermína Týrlová (najznámeší je azda Ferda mravec) Find the wrong picture for free download. Práve 7.3.2018, v deň našej návštevy, uplynulo 120 rokov od narodenia Jána Antona Baťu – zakladateľa ateliérov.

Po prehliadke nasledoval workshop vlastnej animácie – najdlhšia a najnáročnejšia časť celého programu overseas music. Prostredníctvom lektorky sa žiaci oboznámili a naučili základy plôškovej a priestorovej stop-motion animácie, vyrobili si vlastné scenáre, scény a postavy z najrôznejších materiálov (z plastov, kovov, gombíkov, papieru, plastelíny a mnoho ďalších) Download Arirang News. Neskôr, prostredníctvom modernej techniky, vytvorili v skupinkách krátke animované filmy.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Zdanlivo jednoduchý proces je potrebné vysvetliť Python opencv. Animácia je zdanlivé oživovanie kreslených postavičiek alebo bábok. Princíp animácie je zaznamenanie sekvencie snímok, ktoré sú samy o sebe statické a zobrazujú pohyb po malých krokoch 디아블로 2 다운로드. Pri rýchlom zobrazovaní týchto snímok za sebou vďaka zotrvačnosti ľudského oka splynú do pohyblivého obrazu. Snímky sa však musia prehrávať takou rýchlosťou, ktorú ľudské oko nepostrehne gate of steiner. Na vytvorenie jednej sekundy takejto animácie je potrebných dvadsaťštyri snímok. Aby žiaci videli svoj výsledok práce čo najrýchlejšie, znížili sme tento počet približne na polovicu, teda na dvanásť až šestnásť snímok 구글 드라이브 스트림 다운로드. Niektorým žiakom sa za tri a pol hodiny príprav scenára, scén, kulís a postáv z daných materiálov podarilo vytvoriť dvadsať až tridsaťsekundový animovaný film 항아리 게임 무료 다운로드.

Slovíčko až v predchádzajúcej vete nie je náhodné. Za výsledkom dĺžky animácie sa ukrýva neskutočne náročná práca, ktorú žiaci museli vynaložiť. Pred každou vytvorenou snímkou, ktorých muselo byť pri dvadsaťsekundovej animácii viac ako štyristo, bolo potrebné postavy malými krokmi upravovať a milimeter po milimetri posúvať, polohovať, prípadne dotvárať dej novými postavami, kulisami či výmenou celej scény. Ide predsa o vytváranie takých zmien, ktoré sú nepatrné a jednoduchými trikmi dokážu „oklamať” oko diváka. Takáto príprava zabrala pri jednoduchých zmenách minútu, pri náročnejších scénach dve až tri minúty. A teraz je na každom z nás vytvoriť si ucelenú predstavu o tom, aký náročný bol proces vytvorenia až napríklad tridsaťsekundového filmu.


Po tejto časti programu nasledovala oddychová prehliadka v Kabinete filmovej histórie, unikátnej stálej expozície artefaktov z histórie zlínskych ateliérov. V expozícii sa nachádzali autentické bábky, dekorácie, rekvizity a návrhy výtvarných riešení k filmom, ktoré sa v týchto ateliéroch nakrúcali, napríklad postavičky Pat a Mat a príslušné scény, Ferda mravec, Pán Prokouk a mnoho iných.

Jarnoprázdninová aktivita sa žiakom naozaj páčila. Na pamiatku si so sebou odniesli mnoho nových poznatkov o animovanom filme, jeho výrobe i o tom, aké náročné je animáciu vytvoriť na vlastnej koži. Každý žiak získal e-mailom svoju skupinovo vyrobenú animáciu, z ktorej majú rovnako nezabudnuteľný zážitok.

-ml-

REKLAMA