Úvod Koktail Históriu Piešťan môžete spoznať prostredníctvom expozície múzea

Históriu Piešťan môžete spoznať prostredníctvom expozície múzea

Balneologické múzeum Imricha Wintera má vo svojich zbierkach mimoriadne vzácne a jedinečné predmety z regiónu Piešťan. Ďalšou z výstav je Historická expozícia, ktorá približuje niektoré najzaujímavejšie exponáty z histórie a je rozdelená na niekoľko častí 13-hour download. Chronologicky nadväzuje na expozíciu archeológie a návštevníci v nej môžu vidieť napríklad predmety pochádzajúce z archeologických výskumov, rôzne zbrane, ale aj vernú kópiu Zoborskej listiny z roku 1113 internet attachments.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

Návštevník tu môže vidieť ukážky stredovekej a ranonovovekej úžitkovej keramiky a výrobky zo skla, ďalej chladné zbrane ako meče, sekery, tesáky či neskorostredovekú šabľu a časti jazdeckého výstroja Russen Crack. Spomenúť treba jedinečný nález hrebeňového napináka na kušu, ktorý nesporne patrí medzi najzaujímavejšie nálezy z okolia.

Pôsobivá a zaujímavá je i kolekcia zreštaurovaných keramických kachlíc z kachľových pecí, približujúca majstrovstvo miestnych kachliarov od 16 Sesse download. do 18. storočia. Podstatnú časť z nich predstavujú aj ukážky kachlíc z dielní habánov, nájdené pri posledných archeologických výskumoch kaštieľa v Chtelnici 윈도우 글꼴 다운로드.

V samostatnej miestnosti je možné vidieť exponáty viažuce sa k prvej písomnej zmienke o Piešťanoch 오목 게임 다운로드. V tejto časti expozície si návštevníci môžu pozrieť vernú kópiu – faksimile Zoborskej listiny z roku 1113 s najstarším názvom Piešťan „vila Pescan“, ďalej pečatidlá a vývoj obecného symbolu Piešťan od vyobrazenia svätého Štefana na najstarších pečatiach po súčasný mestský erb s takzvaným barlolámačom 아오오니 2 0 영화 다운로드.

Časť expozície je venovaná aj histórii najstaršej a dodnes stále tajomstvom opradenej stavby – ruinám gotického kostola v lokalite „Starý kláštor“ v Piešťanoch 아롱체 다운로드. Zastúpené sú tu ukážky gotických architektonických článkov a svorníkov, ako i drobnejšie predmety nájdené pri archeologických výskumoch v danej lokalite 100세 인생 다운로드.

-red/Zdroj a foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera-

REKLAMA