Connect with us

Koktail

Expozíciu ľudovej kultúry otvoria počas Novomestského jarmoku

Published

on

Reklama
Reklama

Trenčianske múzeum v Trenčíne, oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom, slávnostne otvára pre verejnosť novú etnografickú expozíciu pod názvom „Ľudová kultúra“. S prípravou sa začalo približne pred ôsmimi rokmi no definitívnu podobu dostala počas ostatných troch mesiacov. Tvoria ju najzaujímavejšie a najvzácnejšie zbierkové predmety z etnografie, ktoré múzeum vlastní. Tie vhodne dopĺňajú zapožičané predmety z oblasti vinohradníctva zo zbierkového fondu Malokarpatského múzea v Pezinku. Verejnosť bude môcť po prvýkrát nazrieť do priestorov novej expozície počas tradičného novomestského jarmoku v sobotu 19. septembra.

 Etnologia

 

Expozícia je zameraná na ľudovú kultúru novomestského regiónu. So svojimi špecifickými znakmi a výraznou výpovednou hodnotou prezentuje niekoľko tematických okruhov. Ukážkou tradičného bývania je interiér sedliackej izby z prelomu 19. a 20. storočia zariadený obvyklým mobiliárom.

Reklama

Keramickú tvorbu reprezentuje habánska fajansatrenčianska keramika, ktorá tiež vychádzala z habánskych tradícií. Rôzne poľnohospodárske nástroje približujú poľnohospodárstvo, ako hlavné zamestnanie obyvateľstva v minulosti. Spôsob ľudového odievania je dokumentovaný charakteristickými typmi ľudového odevu v novomestskom regióne. Honosnejší ľudový odev nížinnej oblasti je predstavený odevom podolským, špecifickým svojou bohatou dierkovanou výšivkou. Horskú a podhorskú oblasť regiónu reprezentuje menej zdobný moravskolieskovský typ. Svojou jednoduchosťou bez výšiviek a farebnosťou je pozoruhodný predovšetkým novomestský odev.

V novomestskom regióne malo veľký význam aj pestovanie viniča a výroba vína. Burgundské odrody červeného vína z tejto oblasti sa dostali až na cisársky dvor vo Viedni. Nadväzovať na vinohradnícku a vinársku tradíciu sa začalo opäť v polovici 20. storočia.

Pre verejnosť bude nová expozícia otvorená počas tradičného Novomestského jarmoku v sobotu 19. septembra.

image__29_v21Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom sídli v barokovej budove z druhej polovice 17. storočia, zvanej Gilániho dom alebo “Gilániovec” podľa jedného z majiteľov. Vzniklo v roku 1950. Od začiatku sedemdesiatich rokov je špecializovanou pobočkou Trenčianskeho múzea v Trenčíne zameranou na historicko-vlastivedné bádanie. Predovšetkým na výskum literárnej histórie. V priestoroch múzea je umiestnená vlastivedne ladená expozícia venovaná histórii Nového Mesta a okolia, jeho kultúre a tradíciam. Je členená na jednotlivé časti venované archeológii, histórii, etnografii a dejinám remeselníckych cechov v Novom Meste a okolí. Samostatná časť zoznamuje návštevníka s bohatou cirkevnou históriou tohto regiónu.

madonaK najvzácnejším príkladom typu gotických tzv. “krásnych madon” patrí “Koryčanská”, alebo tiež “Beckovská” madona. V 14. storočí bola umiestnená  v kaplnke Beckovského hradu, až Ctibor II. zo Ctiboríc ju dal umiestniť do obnoveného kostola v Novom Meste nad Váhom. Za husitských vpádov sa však vrátila späť do Beckova. V období reformácie Madonu preniesli do moravských Koričan, kde sa nachádza dodnes. V novomestskom múzeu si môže návštevník prezrieť jej vernú kópiu.

Zdroj: Tlačová správa, www.muzeumtn.sk, Foto: www.muzeumtn.sk, www.novemesto.sk

Populárne články