Úvod Koktail 3. Poznáte ulice v Piešťanoch nazvané podľa hradov?

3. Poznáte ulice v Piešťanoch nazvané podľa hradov?

REKLAMA

Poznáte názvy, alebo mená ulíc na pomerne novom sídlisku v Piešťanoch? Ide o sídlisko za Bodonou na severe mesta. Všetky nesú mená podľa hradov v doline Váhu GearFit Manager. Je ich už trinásť a stále ešte pribúdajú. Likavská, Starohradská, Strečnianska, Budatínska, Hričovská, Súľovská, Považská, Lednická, Košecká, Trenčianska, Beckovská, Čachtická, Tematínska href tag. Predstavíme vám ich v poradí, v akom sú hrady na Považí od Liptova po Piešťany, samozrejme, aj spolu so samotnými hradmi.

Starhradská ulica je vlastne pokračovaním ulice Pod Párovcami, a je zastavaná len po pravej strane chocolate. Je to konečná ulica, ale z nej sa dá odbočiť do Likavskej ulice.

Starhrad

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Plaviac sa po Váhu od Likavky v smere po prúde, čaká nás dvojica hradov, ktoré sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou možno ani 1 km, ale vzhľadom k dvom proti sebe idúcim zákrutám (Domašinský meander), je vzdialenosť väčšia, možno o 3-4 km Download Alice.

Prvý z hradov je Starhrad, týčiaci sa na bralách na ľavej strane Váhu. Tým druhým je Strečno, na protiľahlej, teda pravej strane Váhu Windows 7 sp1.

Vjazd do tunela Strečno 2, je priamo z mosta cez Váh. Foto Emil Schenk.

Ku obom hradom začína turistická trasa z Nezbudskej Lúčky, kam možno prísť vlakom, alebo autobusom zo Žiliny. Trasa na hrad vedie najskôr popod dva železničné mosty končiace na druhej strane Váhu rovno v tuneloch. Pokračuje poľnou cestou, ktorá pokračuje strmým chodníkom k hradu.

Železničný most do tunela smerom Poprad-Košice. Kúsok za ním je ďalší most končiaci v spätnom tuneli smerom na Žilinu.

Starhrad, príchod na hrad.

Domašinský meander. Vraj moja najlepšia fotografia z výletu? Ak chcete meander vidieť, treba vyšlapať ešte 200-250 m nad hrad.
Turista junior, Alexandros na vyhliadke z hradu.
Takto chcel vidieť Josef Fischer v roku 1820 Starhrad.

Ako videl barón Medňanský Starhrad? Uprostred pustatiny…Vynoril sa nečakane pred nami, kedysi hrdými vežami až do oblakov čnejúci Starhrad. Už sám slovenský názov svedčí starobylosti týchto zrúcanín, ktorých počiatky ešte nikto nevypátral. Známe z vody trčiace skaliská Margita a Besná, za ktorými nasleduje tok Váhu …Naozaj nič nemohlo prejsť úzkou dolinou, aby sa nebolo dalo zničiť skalami zhodenými z hradu strmo týčiaceho sa na brale, a to bez akýchkoľvek ďalekonosných zbraní. Priechod si teda cestujúci museli vyprosiť alebo vykúpiť.

Ako na iných, aj na tomto hrade sa menilo panstvo podľa jednotlivých panovníkov a ich prívržencov. Známe striedanie pánov, či kastelánov na Starhrade začalo panovníkom Vladislavom I., pokračovalo Matejom Korvínom. Až za skazonosného boja o korunu medzi voleným poľským kráľom a Ladislavom Pohrobkom, dobrovoľne otvorili túto pevnosť jeho krajanom, Slovákom.

Text: Alexander Urminský, Fotografie: A. Urminský, D. Mlynárik.

Poznámka: Josef Fischer (Viedeň +1769- *1822) medirytec a maliar krajiniek, profesor na krajinomaľby na akadémii vo Viedni. Autor rytín Považia. Jeho rytiny nás budú sprevádzať aj ďalej.

REKLAMA