Úvod Blogy Transparentnosť alebo klientelizmus po piešťansky

Transparentnosť alebo klientelizmus po piešťansky

Na májovom zastupiteľstve hlavný kontrolór mesta predniesol správu o obsadzovaní miest na Mestskom úrade. K vypracovaniu tejto správyho zaviazalo zastupiteľstvo svojim uznesením, ktoré navrhol Tomáš Hudcovič, nakoľko sme boli opakovane upozornení občanmi na divné praktiky náboru nových zamestnancov HighWorks Messenger pc.

mestsky-urad-PN[1]Zamestnanci prijatí po novembrových voľbách totiž získali prácu spôsobom, ktorý ja na Slovensku už štandardom, vždy keď dôjde k zmene vlády, čiže za odmenu a svojim 오인용 목창 다운로드. Po tajme, na rýchlo, bez zverejnenia. Hľadáte prácu a spĺňaťe kvalifikačné predpoklady napríklad na prácu odboreného referenta? Pokiaľ nie ste kamarát, v Piešťanoch máte smolu 정부 로고 다운로드.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

Medzi prvé kroky primátora po ujatí sa funkcie boli, že zmenil smernicu, ktorou zrušil, aby bol post prednostu obsadený riadnym výberovým konaním 윈도우7 기본게임 다운로드. Týmto krokom síce priamo neporušil zákon, ale na zvýšení transparentnosti fungovania mesta, ktorú mal primátor medzi hlavnými bodmi svojho volebného programu to nepridalo Korean fonts. Rovnako bez zverejnenia voľných pozícií bolo obsadených ďalších 7 pracovných pozícií. Márne by ste o nich hľadali bližšie informácie na mestskom webe, tak ako to odporúča Transaprency International 매크로 다운로드. Primátorov argument na zastupiteľstve bol, že na takýto postup nebol upozornený z personálneho oddelenia. Veď ako inák.

Pozrime sa teda, aké sú kritériá Transparency International na skutočne transparentný výberový proces zamestnancov do verejných funkcií:

1 감자별 다운로드. Realizoval MsÚ výberové konania vždy aj na miesta referentov?
2. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta 알리아스 다운로드?
3. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste 마이크로소프트 픽스잇 다운로드?
4. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce počet a mená uchádzačov?
5. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce mená, priezviská a titul členov v komisii 기생수 파트1 자막 다운로드?
6. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení?
7. Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy archív zápisníc z výberového konania min. 2 roky spätne?
8. Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy profesijný životopis primátora mesta obsahujúce tieto informácie: I. vyššie vzdelanie II. doterajšie zamestnania III. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.

Pevne verím, že prijatím protikorupčných opatrení, ktoré mesto musí aplikovať najneskôr do konca tohto roka na základe môjho uznesenia ešte z februára, sa vyhneme v budúcnosti podobným neduhom a Piešťany sa tak stanú vzorom pre iné mestá nielen v transparentnosti, ale aj v nakladaní s verejnými zdrojmi.

Jozef Malík

REKLAMA