Úvod Blogy Odpoveď J. Lušňáka na blog Veľký otáznik nad nájomcom zimného štadióna. Prepláca...

Odpoveď J. Lušňáka na blog Veľký otáznik nad nájomcom zimného štadióna. Prepláca samospráva energie skutočnému nájomcovi?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V blogu Tomáša Hudcoviča: „Veľký otáznik nad nájomcom zimného štadióna. Prepláca samospráva energie skutočnému nájomcovi?“, ktorý bol prvýkrát zverejnený na PNky.sk v časti „Blogy“ dňa 13.8.2021, bol uvedený názor o absolútnej neplatnosti prevodu (časti) podniku, ktorý je ale v rozpore s publikovanými právnymi názormi viacerých profesorov práva 실버라이트 영상 다운로드.

Fakt, že dokument (schválenie zmluvy o prevode časti podniku valným zhromaždením, resp. jediným spoločníkom), na ktorého absenciu v zbierke listín autor článku poukazoval, nie je zverejnený v zbierke listín, nemá vplyv na platnosť prevodu (časti) podniku Download a cinema. Nie je tak vedomosť o žiadnych okolnostiach, ktoré by spôsobovali neplatnosť prevodu hokejovej časti podniku a spochybňovali právoplatné postavenie Športového hokejového klubu 37 Piešťany, s.r.o website image in bulk. ako nájomcu a oprávneného užívateľa zimného štadióna v Piešťanoch.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Zmluva upravujúca nájom a užívanie štadióna medzi mestom a uvedenou spoločnosťou nebola nikdy nijakým kompetentným orgánom (súdom) označená za rozpornú so zákonom či akoukoľvek právnou normou 삼성 갤럭시 앱 다운로드. Nikdy nebolo nevyvrátiteľne potvrdené, že by mesto prichádzalo na zimnom štadióne v dôsledku uzavretej zmluvy o desiatky tisíc eur, ani že by zmluva bola v rozpore s právnymi normami Download cakewalk.

REKLAMA