Úvod Blogy Je to dôležité…

Je to dôležité…

Keď sa povie samosprávny kraj, väčšina z nás by nevedela povedať na čo slúži, aké sú kompetencie a čo je jeho hlavným poslaním Download the 2015 New Year card. Signál, ktorý vysiela súčasná vláda o krajoch hovorí o tom, ako sa ľudia nezžili s týmto usporiadaním a ako neplnia ciele, za ktorými vznikli 강경옥 설희 다운로드.

Nikto sa paradoxne nespýta, prečo to je tak. Pritom, keď zájdeme do Rakúska alebo Nemecka, tam majú samosprávne kraje veľmi silné postavenie a rozvoj miest a obcí nachádzajúcich sa v ňom, záleží práve od nich Download The Beginning of The Hero.

REKLAMA
Knebl
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

Základným princípom je decentralizácia moci, aktívne podieľanie sa občanov na výkone moci, ako aj minimalizovanie rizika korupcie, klientelizmu a ostatných negatívnych vplyvov, často spôsobených prílišnou koncentráciou moci na úrovni centrálnych štátnych orgánov 존윅1 자막 다운로드. Ďalším dôležitým cieľom je byť bližšie k občanovi a tým efektívnejšie riešiť jeho podnety a potreby. Kto je zodpovedný za to, že u nás znova niečo nefunguje, keď inde sa to osvedčilo 워킹데드 시즌7 다운로드? Tak ako to bolo doteraz aj v iných prípadoch, tak aj tu opäť ide len o mocenské boje a rozdielne predstavy politikov o charaktere a fungovaní štátu OneDrive app. Aj preto sa nikdy navrhovaná reforma nedotiahla do konca a presun kompetencií zo štátu na samosprávy dopadol dosť nešťastne.

Je preto na zodpovednosti samotných politikov, že ľudia nepovažujú kraje za dôležité, pritom treba zdôrazniť, že župy ročne hospodária približne s 1,14 miliardou eur 혁오 22 다운로드. Kraj rozhoduje o tom, aké budú v regiónoch stredné školy, nemocnice, domovy dôchodcov, divadlá, galérie, múzeá či knižnice. Ovplyvňujú rozvoj infraštruktúry, územné plány na úrovni kraja, ale aj to, aké bude autobusové spojenie medzi obcami 실비 키우기 1.9 다운로드. Podieľajú sa na rozsiahlych investičných aktivitách, na dotáciách pre poskytovateľov sociálnych služieb športu a kultúry. Vedenie župy môže ovplyvniť aj to, koľko peňazí z eurofondov nakoniec pôjde do nášho regiónu alebo či významné verejnoprospešné zariadenia v regióne budú financované prostredníctvom PPP projektov 소설 저작권 다운로드.

Aj z toho dôvodu myšlienky o znižovaní počtu krajov nemajú podľa môjho názoru cieľ reálne znižovať „prevádzkové náklady” štátu, ale iba kumulovať moc Great Escape 1 episode. Posilňovanie vplyvu štátu na úkor krajských samospráv, bude viesť len k obmedzovaniu možnosti občana spolurozhodovať o svojom regióne a k postupnému znižovaniu kvality poskytovania verejných služieb.

Autor: Jozef Malík

REKLAMA

ijav-ucto

REKLAMA