Úvod Blogy Blog Pavla Vermeša: Čo je skutočná zmena?

Blog Pavla Vermeša: Čo je skutočná zmena?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Zmena, sme jej vôbec schopní a vôbec chceme zmenu, ktorá nebude klišé, ale zmeny ktoré budú systémové? Voľby sú, tak ako sú nadstavené, prekonané a nič neriešiace 이니시스 플러그인 다운로드. Je to akýsi ľudový casting, kde sa vytvára ilúzia, že občan rozhoduje a ovplyvňuje veci verejné a politiku.

Štát nemôže rezignovať na seba samého 권왕전생 다운로드. Musí mať pod kontrolou základné piliere štátnosti. Veci verejné musia vykonávať odborníci s účinnou kontrolou. Na všetkých úrovniach verejnej správy musia byť odborníci a nie diletanti, často dosadení po voľbách, čo má za následok každé štyri roky výmenu byrokracie na všetkých úrovniach utorrent Hangul edition.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Občan nie je kompetentný zodpovedne rozhodnúť vo voľbách, lebo dostatočne nevie a nie je informovaný, naopak je manipulovaný a sú mu podsúvané často skreslené, alebo zavádzajúce informácie Super Bunnyman.

Čo je zákonné je transparentné, nemusí sa citovať, často až prehnane, čo povedala a čo komentovala Transparency International Slovensko, mimochodom, treťosektorová mimovládna organizácia Helix Jump.

To, čo hovorí právo: podľa zákona, v medziach zákona a zákonným postupom je podružné a občanovi sa dookola podsúva stanovisko Transparency International Slovensko More than 2 gigsed. Prečo?

Priama voľba prezidenta nemá význam, keď funkcia prezidenta nemá prislúchajúce právomoci k priamej voľbe, čiže najsilnejšiemu mandátu, čo je priama voľba občanmi Camera raw 9.1.1.
Voľba ústavných sudcov parlamentom – členmi politických strán v Národnej Rade Slovenskej republiky, je zasahovanie jednej moci do druhej moci liveleak video. Bez komentára.
Touto voľbou sa korupcia nielen vytvára, ale čo je horšie – sa generuje.

Pre príklad uvádzam priamu voľbu starostu a primátora na Slovensku a v Rakúsku microsoft office word 2007.
Obe voľby sú priame občanmi, ale funkcia primátora a starostu v Rakúsku je reprezentatívna a nie výkonná ako na Slovensku 스타트 메뉴 8 다운로드. V Rakúsku sa dodržuje účinne zákon o verejnej službe s následnou definitívou. Kontrola je účinná a preto korupcia vo veľkej miere eliminovaná.

Čo z toho vyplýva? Že náš systém výkonu a nastavenia verejnej správy, čiže štátnej správy, samosprávy, je nefunkčný a generujúci korupciu.

Ani jedna politická strana vo volebnej kampani k týmto otázkam nedáva jasné odpovede. Mesiáš nepríde, dokonca ani Godot. Je to len o poctivej práci, zodpovednosti, kompetentnosti, ale hlavne kvalifikovanosti.

Je na občanovi, či dá priestor populizmu, ľúbivosti, lacným riešeniam. Propagande a odpútavaniu, alebo riešeniu tých problémov, ktoré sú dôležité.

Pavol Vermeš

REKLAMA