Úvod Blogy Blog Pavla Vermeša: Čo je skutočná zmena?

Blog Pavla Vermeša: Čo je skutočná zmena?

REKLAMA
OLANO Volby 2020

Zmena, sme jej vôbec schopní a vôbec chceme zmenu, ktorá nebude klišé, ale zmeny ktoré budú systémové? Voľby sú, tak ako sú nadstavené, prekonané a nič neriešiace. Je to akýsi ľudový casting, kde sa vytvára ilúzia, že občan rozhoduje a ovplyvňuje veci verejné a politiku.

Štát nemôže rezignovať na seba samého. Musí mať pod kontrolou základné piliere štátnosti. Veci verejné musia vykonávať odborníci s účinnou kontrolou. Na všetkých úrovniach verejnej správy musia byť odborníci a nie diletanti, často dosadení po voľbách, čo má za následok každé štyri roky výmenu byrokracie na všetkých úrovniach.

REKLAMA
Dobra volba

Občan nie je kompetentný zodpovedne rozhodnúť vo voľbách, lebo dostatočne nevie a nie je informovaný, naopak je manipulovaný a sú mu podsúvané často skreslené, alebo zavádzajúce informácie.

Čo je zákonné je transparentné, nemusí sa citovať, často až prehnane, čo povedala a čo komentovala Transparency International Slovensko, mimochodom, treťosektorová mimovládna organizácia.

To, čo hovorí právo: podľa zákona, v medziach zákona a zákonným postupom je podružné a občanovi sa dookola podsúva stanovisko Transparency International Slovensko. Prečo?

Priama voľba prezidenta nemá význam, keď funkcia prezidenta nemá prislúchajúce právomoci k priamej voľbe, čiže najsilnejšiemu mandátu, čo je priama voľba občanmi.
Voľba ústavných sudcov parlamentom – členmi politických strán v Národnej Rade Slovenskej republiky, je zasahovanie jednej moci do druhej moci. Bez komentára.
Touto voľbou sa korupcia nielen vytvára, ale čo je horšie – sa generuje.

Pre príklad uvádzam priamu voľbu starostu a primátora na Slovensku a v Rakúsku.
Obe voľby sú priame občanmi, ale funkcia primátora a starostu v Rakúsku je reprezentatívna a nie výkonná ako na Slovensku. V Rakúsku sa dodržuje účinne zákon o verejnej službe s následnou definitívou. Kontrola je účinná a preto korupcia vo veľkej miere eliminovaná.

Čo z toho vyplýva? Že náš systém výkonu a nastavenia verejnej správy, čiže štátnej správy, samosprávy, je nefunkčný a generujúci korupciu.

Ani jedna politická strana vo volebnej kampani k týmto otázkam nedáva jasné odpovede. Mesiáš nepríde, dokonca ani Godot. Je to len o poctivej práci, zodpovednosti, kompetentnosti, ale hlavne kvalifikovanosti.

Je na občanovi, či dá priestor populizmu, ľúbivosti, lacným riešeniam. Propagande a odpútavaniu, alebo riešeniu tých problémov, ktoré sú dôležité.

Pavol Vermeš

REKLAMA