Connect with us

Blogy

Blog Jána Jánošíka: Neformálne stretnutie poslancov mesta s majiteľom ŠHK 37 a jeho prínos

Published

on

Reklama
Reklama

Vážený pán primátor  Miloš Tamajka M.B.A.,

Už takmer týždeň bojujem sám so sebou, či tento list napísať, alebo mám prejsť minulotýždňové neformálne stretnutie poslancov o hokeji v ďalšej sezóne  bez povšimnutia. Uvedomujem si totiž, že to čo napíšem, nebude vôbec  lichotivé, jak pre Vás, tak pre právne oddelenie úradu a že na poslednom zastupiteľstve si od Vás za kritiku právneho oddelenia vyslúžil kolega Jančovič nelichotivé označenie „ populista“. Nuž ale, akýsi  zmysel pre poctivý a pravdivý obraz nakoniec víťazí a pokúsim sa veľmi mierne, ale pravdivo  zhodnotiť  uvedené neformálne stretnutie.

Keď sme dostali pozvánku na toto stretnutie /dokonca 2x od p. Mihálika aj od pána Strapatého/, napriek tomu, že som dosť v poslednom čase  vyťažený a že stretnutie o 15,00 mi nanajvýš nevyhovovalo, predsavzal som si, že sa stretnutia zúčastním práve preto, že mám ešte v živej pamäti minulý rok, keď sa riešila dotácia hokeja dokonca mimoriadnym zastupiteľstvom. Bol som však už vtedy prekvapený, že k stretnutiu neprišiel v elektronickej podobe žiaden materiál, ktorý by aspoň čiastočne uviedol, o čom sa má na stretnutí jednať,  ale myslel som si, že snáď nám ho odovzdáte priamo v zasadačke v písomnej podobe.  Vo štvrtok som si zariadil  prácu v Bratislave tak, aby som mohol vyraziť na cestu späť čo najskôr a uháňal som do PN, ako sa len dalo. Prišiel som trocha neskôr, ale nebol som ani zďaleka posledný. Sadol som si vedľa p. Mihálika, ktorý mi v krátkosti popísal  priebeh jednania a tiež mi povedal, že požiadavkou p. Lušnáka /ŠHK37/ je v nastávajúcej sezóne navýšiť dotáciu na energie o 50 tisíc € a dotáciu mládežníckeho hokeja vo výške 40 tisíc €. Ďalšou požiadavkou ŠHK je participácia mesta na výmene mantinelov. Požiadavka na ich výmenu nám bola oznámená listom SZĽH myslím, že ešte v minulom roku a ak sa nemýlim, tak je to tiež 50 tisíc €. Zanedlho som sa dozvedel z úst p. Lušnáka, aká bola oprava chladenia minulý rok polovičatá a že v dohľadnej dobe bude žiadať výmenu záložného kompresora……Ako som zanedlho zistil, stretnutie bolo nielen neformálne, ale nedospelo a zrejme ani nemalo dospieť vlastne  k žiadnemu záveru aj keď p. Lušnák niekoľkokrát zopakoval, že na to, aby sa uchádzal o extraligu v nasledujúcej sezóne potrebuje väčšiu podporu mesta a on sám inicioval toto stretnutie, aby sa dozvedel či mesto je ochotné jeho požiadavky splniť, alebo nie. Neviem, ako si to p. Lušnák predstavoval, keď hovoril niečo o tom, že mu stačí „chlapská ruka“  alebo ubezpečenie, že ho mesto podporí, ale že sa nenahnevá, ak bude odmietnutý. Kto mu má dať to ubezpečenie mi vôbec nebolo jasné, a keďže som si medzičasom vypočul názory niekoľkých poslancov, ktorí neurčito zaujali svoj postoj k téme a záverom som si dokonca vypočul príspevok pána Vermeša – vedúceho právneho oddelenia o tom, aké je dôležité, že tému hokeja otvárame, pričom nám  úplne od veci  oznámil, že je dojatý až k plaču pri pohľade na zbúraný cyklistický ovál na Tehelnom poli v Bratislave,  mal som pocit, že v tej diskusii už nemá pre mňa  význam pokračovať a sklamaný, ba až znechutený som  zo zasadačky odišiel.

Od Vás, pán primátor, som totiž očakával podstatne lepšiu prípravu  takéhoto stretnutia na tému, ktorá je pre mesto nanajvýš dôležitá a rozdeľuje jednak poslancov, ale aj obyvateľov mesta na dva tábory a to hlavne tak, aby z takéhoto stretnutia bol nejaký záver, aj keď nie úplne záväzný, ako uznesenie zastupiteľstva, ale aspoň taký, že bude jasné pre zúčastnených, čo musia urobiť a predložiť, aby sa mohli poslanci zodpovedne rozhodnúť. Od pána Vermeša som  očakával analýzu Nájomnej zmluvy s ŠHK 37, ktorá má viac ako dosť nedostatkov napr. v tom, že nemá presne definované, kto je za čo na štadióne zodpovedný – kto znáša napr. opravu chladenia, pričom to slovo oprava podčiarkujem.  Dovolím si tiež podotknúť, že máme uznesenie /ak budete potrebovať číslo tohto  uznesenia môžem ho vyhľadať/, ktoré dokonca zaväzuje MsÚ túto zmluvu otvoriť a s nájomcom doriešiť niektoré nezrovnalosti a nejasnosti zmluvy …… Namiesto toho sme dostali od p. Lušnáka iba ubezpečenie, že si dal zmluvu skontrolovať právnym expertom a reakciou p. Vermeša bolo priam fetišistické rozkladanie a opätovné skladanie dresu ŠHK, ktorý údajne dostal do daru od p. Lušnáka. Od majiteľa klubu ŠHK 37 p. Lušnáka som očakával, že predloží mestu kalkuláciu skutočných nákladov a príjmov za uplynulé obdobie  a nie iba ich  odhad s vyhlásením, že na to máme poslancov v dozornej rade ŠHK aby sme si tieto náklady a výnosy zaobstarali. Zaujímalo by ma napr. prečo je spotreba energie stále na úrovni 200 tisíc, keď cena  energií dosť podstatne v poslednom období klesá a dá sa dohodnúť možno aj priaznivejšia cena ako  v minulých rokoch.

Reklama

Hokejová extraliga je totiž v prvom rade biznis, podobne ako aj iné druhy vrcholového  športu. Je to finančne náročný šport a môže si ho dovoliť trvale dotovať naozaj iba bohaté mesto, ktoré má takpovediac na rozhadzovanie. To sa však o Piešťanoch už dlhé roky nedá povedať. Majiteľ ŠHK 37 je šikovný podnikateľ  v tomto  biznise a veľmi dobre si uvedomuje, že pokiaľ dostane dotáciu od mesta,  nemusí dávať toľko zo svojho, alebo zháňať toľko sponzorských peňazí a pokiaľ sa mu mesto ešte postará aj o prevádzku a opravy  základného  prostriedku jeho podnikania čo je v jeho prípade  zimný štadión, tak mu zostane dosť peňazí na kvalitných hráčov, a preto  sa jeho žiadosť opakuje s každoročnou pravidelnosťou.

Dovoľujem si Vás však pán primátor opätovne upozorniť na skutočnosť uvedenú v základnej  zmluve medzi mestom a ŠHK37/ máj 2006/v ktorej  sa uvádza  okrem iného, že predmetom nájmu je aj strojovňa  chladenia /a dovolím si tvrdiť, že aj mantinely/ a že zmluvné strany sa dohodli , že nájomca bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu  a uhrádzať náklady s tým spojené. Nájomca je povinný tieto náklady evidovať a uplatňovať si ich vo svojom účtovníctve. Vložené investície, na ktorých sa zmluvné strany dohodli  si môže nájomca viesť vo svojom majetku a odpisovať podľa platných odpisových pravidiel.

Taktiež si Vás dovoľujem upozorniť, že dotáciou hokejovej mládeže sa hradia takmer výlučne náklady na administratívu ŠHK a trénerov hokejových tried, pretože náklady spojené s výstrojom mladých hokejistov a náklady na zápasy si platia rodičia hokejových nádejí  zo svojho. Túto skutočnosť ste si mali možnosť overiť už v minulom roku z podkladov ŠHK, kde je uvedené, že celkové náklady na hokejové triedy a dorast boli 154 400€,/ v tom náklady na administráciu a mzdy trénerov sú viac ako 100 tisíc €/, pričom len rodičovské príspevky boli 57 000€ /viď Príloha/

Bez názvu

Ak si dobre spomínam, tak v uplynulom roku mesto vynaložilo na hokejový štadión  spolu s dotáciou pre  ŠHK  sumu  presahujúcu 400 tisíc €/ oprava chladenia, energie, dotácia HK Havrani /a ako som už spomenul, rozdelilo to jednak poslancov ale aj obyvateľov mesta na dva tábory. Navrhol som preto riešenie tejto otázky  miestnym referendom. V čase predvolebnom ste pán primátor sľuboval občanom sfunkčnenie tohto prvku priamej demokracie na miestnej úrovni. Chceli ste v tom čase referendom riešiť otázku nutnosti  výstavby mestskej plavárne. Tá otázka mi pripadala a pripadá absolútne zbytočná, pretože všetci dobre vieme, ako to je s plávaním v meste. Aj tak zostalo iba pri sľuboch a referendum nielenže sa neuskutočnilo, ale neurobili sa ani žiadne kroky, ktoré by referendum ako spôsob participácie občanov na rozhodovaní sfunkčnili. Teraz však máte možnosť predvolebný sľub občanom splniť a buď vyhlásiť referendum na túto pálčivú tému mesta, alebo nájsť iný spôsob, ako si overiť názory  väčšiny občanov a nie iba nátlakovej skupiny fanúšikov ŠHK, tak ako to predviedli v minulom roku.

S pozdravom

Ján Jánošík poslanec MsZ

Populárne články