Úvod Bleskovky Porsche chce najprv pri Hornej Strede vyvíjať a testovať roboty. Teraz žiada...

Porsche chce najprv pri Hornej Strede vyvíjať a testovať roboty. Teraz žiada o územné rozhodnutie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Spoločnosť Porsche Werkzeugbau požiadala na konci júla o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom Centrum automatizácie a robotizácie automobilovje v budúcom Logistickom parku Horná Streda cj 서체.

Centrum má realizovať vývoj a testovanie prototypov automatizovaných liniek určených pre spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv, alebo celých zostáv dielov karosérií 생활코딩 동영상 다운로드. V rámci projektu je podľa materiálov pre územné konanie v pláne vybudovať výskumno-vývojové robotizované pracovisko s flexibilným upínacím systémom a inteligentným riadením pre účely výsku v oblasti spájania materiálov a iných výrobných procesov pre automobilový priemysel 마인크래프트 pc 최신버전 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Príslušným stavebným úradom je v tomto prípade Obec Horná Streda, ktorá nariadila za účelom prerokovania návrhu na vydanie územného rozhodnutia ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na utorok 17 교보문고 ebook 다운로드. septembra. Pozvaní sa stretnú na obecnom úrade. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom stavebnom úrade samosprávy v Novom Meste nad Váhom 두사람 다운로드. Svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

V územnom konaní o umiestnení stavby sú podľa zákona účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 포코팡 apk 다운로드.

Porsche Werkzeugbau vlastní pri Hornej Strede 23 hektárov pozemkov. V prvej aktuálne rozbehnutej fáze plánuje firma investovať v lokalite 14 miliónov eur a vzniknúť by mali štyri desiatky nových pracovných miest Download the assignment self-introduction form. V druhej fáze by sa pri Hornej Strede mali realizovať celé výrobné linky pre automobilový priemysel.

-red- Ilustr. foto: -vv-

REKLAMA