Úvod Bleskovky Návrhy na Športovca roka môžete podávať už len zopár dní

Návrhy na Športovca roka môžete podávať už len zopár dní

REKLAMA
Esesko

Primátor mesta Piešťany vyhlásil tento rok opäť anketu Športovec roka. Návrhy na športovcov, ktorých by mala samospráva oceniť za rok 2019,  môžete podávať do 7 안드로이드 다중 다운로드. februára.

Anketa je vyhlásená v kategóriách  jednotlivci – dorastenci do 18 rokov, jednotlivci – dospelí, najúspešnejší kolektív a  tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu jackson.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Návrhy na jednotlivé ocenenia môžu podávať TJ, športové kluby, prípadne iné právnické alebo fyzické osoby, pričom treba uviesť najvýznamnejšie úspechy navrhovaných športovcov v uplynulom roku a mená trénerov, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou podieľali na výchove športovcov resp movie company. organizovaní športových podujatí, ako aj stručné zdôvodnenie predložených návrhov.

Do ankety môžu byť zaradení kandidáti s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo pôsobiaci v športovom klube, ktorý má sídlo na území mesta Piešťany Free mp3new quick download.

Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 7. februára 2020 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Odbor školstva, kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany Netmarble Sudden Attack. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Zdroj: www.piestany.sk Ilustr. foto: -lt-

REKLAMA